Truyện Cổ Trung Hoa

23431

Truyện Cổ Trung Hoa

NXB Văn Nghệ TP.HCM ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương

Ở Trung hoa có truyện cổ dân gian đúng nghĩa không? Nếu chúng ta xem các tuyển tập truyện cổ dân gian đã được dịch ra các thứ tiếng ở châu âu , thì chắc chắn ta sẽ đặt ra câu hỏi này , nội dung trong các tuyển tập này thường là những chuyện truyền kỳ , huyền thoại chuyện kỳ lạ với những nhân vật lịch sử nổi tiếng ở Trung quốc