Vượt Lên Số Phận

Không phải ai cũng luôn luôn được tạo hóa dành cho sự may mắn trên đường đời. Thậm chí có những lúc, người ta bị rơi vào những hoàn cảnh không ngờ tới, đến mức bế tắc và tuyệt vọng. Chỉ có nghị lực bản thân, chỉ có chiến thắng chính bản thân mình, mới vượt qua được tất cả những thử thách ấy để vươn lên. Hãy gọi đó là Vượt qua số phận.