Trong trái tim bạn có sự tự tha thứ cho những gì mà bạn nghĩ rằng bạn đã làm sai. Hãy tự tha thứ cho mình vì những lỗi lầm trong quá khứ. Hãy hiểu rằng bạn là một người khác biệt và điều này sẽ giúp bạn tha thứ với những việc mà bạn đã làm. Lúc đó, tâm vị tha sẽ bao bọc lấy bạn và làm bạn có cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Nghĩ về cha mẹ. Hãy tha thứ cho bất cứ điều gì mà bạn từng đổ lỗi cho họ. Hãy đem lòng vị tha trải rộng đến họ, trái tim bạn sẽ biết được rằng, đây là cách tuyệt vời nhất để giúp liên kết các mối quan hệ trong gia đình.

Sự tha thứ - Một phương pháp Thiền định

Hãy nghĩ về những người gần gũi và thân yêu nhất của bạn. Hãy tha thứ cho tất cả những điều mà bạn nghĩ rằng họ đã và đang làm điều sai trái. Lấp đầy chúng với tâm tha thứ của bạn. Hãy để họ cảm nhận được rằng bạn chấp nhận những sai trái mà họ gây ra với bạn bằng sự tha thứ chân thành. Bạn và họ sẽ nhận ra rằng đầy chính là biểu hiện của tình yêu.

Bây giờ thì bạn hãy nghĩ về những người bạn của mình. Hãy bỏ qua những điều mà bạn không thích ở họ. Bạn hãy đem lòng vị tha trải rộng đến những người bạn ấy để bao dung lấp đầy họ.

Sự tha thứ - Một phương pháp Thiền định

 Hãy suy nghĩ về bất kỳ  người nào mà bạn biết, và tha thứ cho bất cứ điều gì mà bạn đã đổ lỗi cho họ, những điều mà bạn không thích về họ. Hãy để trái tim yêu thương và tha thứ của bạn chạm đến trái tim của họ. Đây là cách biểu hiện tình yêu đối với họ.

Bây giờ bạn hãy nghĩ đến bất kỳ người nào đặc biệt mà bạn thực sự cần phải tha thứ. Những người đó chỉ cần nghĩ đến thôi đã làm bạn thấy khó chịu và oán giận. Hãy tha thứ hoàn toàn cho anh ta hay cô. Bởi vì bạn hãy nhớ rằng mọi người đều có đau khổ. Vì thế, hãy mang vị tha này từ trái tim bạn đến những người ấy một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất.

Sự tha thứ - Một phương pháp Thiền định

Bây giờ hãy nghĩ đến bất kỳ một người nào, một tình huống nào, hoặc bất kỳ nhóm người mà bạn bị lên án, đổ lỗi, không thích. Tha thứ cho họ, hoàn toàn. Bạn tha thứ là biểu hiện của tình yêu vô điều kiện. Họ có thể không làm những điều đúng. Chúng sanh đều khổ. Và trái tim của bạn cần sự tha thứ để tình yêu của bạn trở nên thanh khiết.

Hãy nhìn một lần nữa và xem liệu có bất cứ ai hay bất cứ điều gì, bất cứ nơi nào trên thế giới, hướng về những người mà bạn trách mắng hoặc chỉ trích. Và tha thứ cho những người hoặc con người, để bạn không còn tâm phân biệt.

Bây giờ đặt sự chú ý của bạn trở lại chính mình. Và nhận ra sự tốt lành trong bạn. Những nỗ lực bạn đang làm. Cảm thấy sự ấm áp và dễ chịu đến từ sự tha thứ.

Tất cả chúng sanh đều có sự tha thứ trong trái tim.

Người dịch: Nhuận Đoan, Tường Lam

Nguồn: buddhanet.net

Theo Phật Pháp Ứng Dụng