Lòng hy sinh là từ bỏ thói ích kỷ riêng của mình, là mình không tư lợi, chỉ làm lợi ích vì tha nhân.

Thí dụ như: Hy sinh rượu thịt chè chén béo miệng ngon mồm, tránh giết hại loài vật đang cần sự sống.

Hy sinh lời nói cay đắng đau khổ xấu hổ nhục nhã cho kẻ khác trong lúc trái ý, nóng giận bực bội.

Hy sinh những tranh tụng làm tha nhân tán gia bại sản để đạt nguồn lợi bất chính cho lòng tham vọng nảy sanh.

Hy sinh mọi lạc thú riêng tư ích kỷ xa hoa phung phí để giúp đỡ người đời trong lúc thiếu thuốc thiếu cơm màn trời chiếu đất.

Có đức hy sinh là đã tạo được nhân lành quả tốt sẽ khấu trừ mọi nghiệp quả xấu tiền khiên trong khoảng đời quá khứ.

Mỗi lần hy sinh ắt có sự giằng co giữa tánh ích kỷ và lòng vị tha. Nhưng cố gắng vượt qua được rồi, thì tinh thần khoan khoái, cõi lòng mát mẻ, trí tuệ mở khai.

Bởi theo sau sự hy sinh, chính là phụng sự.

-st-