ST: Lê Hựu Hà, BD: Sỹ Luân & Nhóm Dâu Tây
DIỆU ÂM HOẰNG PHÁP 8

Đánh giá