Ca khúc: Trăng Tròn Tháng Tư
Sáng tác: Chúc Linh
Biên đạo múa: Vân Sơn
Biểu diễn: Bé Huệ Hông Minh, GĐPT chùa Bát Nhã & Từ Tân – Bình Thạnh