Trò Đùa (sáng tác: Tâm Tường)
trình bày: Nam Cường – minh họa: vũ đoàn sắc màu

Trò Đùa – Nam Cường
Đánh giá