Ca khúc: Ước Nguyện Hòa Bình
Sáng tác: Quý Luân
Biểu diễn: Nguyên Vũ & Vũ đoàn Vầng Trăng