Nhạc Phật Giáo: Vesak Thiêng Liêng

Sáng Tác: Chân Quang

Biểu Diễn: GDPT Chùa Từ Tân (Quận Tân Bình, HCM)