Nhạc Phật Giáo: Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời Hào Quang

Thơ: Tịnh Diệu.

Nhạc: Quý Luân.

Biểu Diễn: Tốp Ca Chùa Vạn Thọ (Quận 1, HCM)