Sáng 25.06.2020 (nhằm 05.05.Canh Tý), toàn thể hành giả trường hạ Tu Viện Tường Vân cung đón chư tôn đức BTS PG TP. HCM quang lâm trong không khí trang nghiêm thanh tịnh.

Được sự chỉ đạo của đức Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP. HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư Kiết hạ PL.2564. Chư tôn đức BTS và Ban Chỉ Đạo An Cư Thành Phố đã đến thăm và sách tấn tinh thần tu học cho các hành giả trong mùa an cư.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của HT. Thích Minh Thông – Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục PG TP. HCM; HT. Thích Nhật Hỷ – UVTT BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG TP. HCM; TT. Thích Quang Thạnh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG TP.HCM; TT. Thích Trí Chơn – UVTT BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa PG TP.HCM; TT. Thích Nhật Từ – UVTT BTS PG TP.HCM; ĐĐ. Thích Minh Thuận – UV BTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTTT PG TP.HCM.

Sau khi niệm Phật cầu gia bị, ĐĐ. Thích An Bình – Quản chúng trường hạ báo cáo tình hình tu học của các hành giả lên chư tôn đức chứng minh.

Mùa An cư Kiết hạ năm nay, tổng số hành giả đăng ký trường hạ tại Tu Viện Tường Vân là 120 vị, trong đó có 50 vị nội thiền và 70 vị ngoại thiền. Những thời khóa tu tập được các hành giả thực hành khá tốt, theo sự hướng dẫn của Ban chức sự hạ trường.

Tiếp đó, HT. Thích Nhật Hỷ – UVTT BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG TP. HCM, thay lời chư tôn đức trong đoàn đã có những lời khuyến tấn và động viên tinh thần tu học cho các hành giả.

Trong chuyến viếng thăm, BTS và Ban Chỉ Đạo An Cư Thành Phố cũng gửi tịnh tài cúng dường hỗ trợ cho trường hạ.

Trước khi kết thúc chuyến thăm, TT. Thích Huệ Minh – Phó TT BTS PG huyện Bình Chánh kiêm Phó Ban tổ chức, gửi lời tri ân đến Ban chỉ đạo an cư.

Bài liên quan