Tối ngày 12/03/2021 (nhằm ngày 29/01/Tân Sửu) Phật tử gần xa cùng trở về Tu Viện Tường Vân thính pháp và tham dự lễ Sám Hối định kỳ.

Trước khi vào khóa lễ, đại chúng chắp tay trang nghiêm nghinh đón ĐĐ. Thích Tâm Hiển quang lâm pháp tòa chia sẻ các vấn đề Phật học, cũng như sự tu tập hóa giải đau khổ, bất an trong đời sống thực tại.

20h00, buổi lễ Sám Hối Hồng Danh được diễn ra trang nghiêm, với sự tham gia của chư Tăng và Phật tử Tu Viện Tường Vân.

Bài liên quan