Tối ngày 25/04/2021 (nhằm ngày 14/03/ Tân Sửu), Phật tử gần xa cùng trở về Tu Viện Tường Vân thính pháp và tham dự lễ Sám hối thường kỳ.

sam hoi 2504 6

19h00, đạo tràng chắp tay cung đón ĐĐ. Thích Chơn Lợi quang lâm pháp tòa. Nhân dịp này, Thầy đã chia sẻ một cách khái quát về sự tu tập để khai tâm mở trí. Nguồn tuệ giác được phát khởi từ tâm thanh tịnh là trí tuệ Vô sư, dùng trí Vô sư soi sáng các pháp để hóa giải mê lầm, đem lại lợi ích thiết thực cho chính mình và chúng sanh trong cuộc đời.

sam hoi 2504 2

Sau thời pháp thoại, khóa lễ Sám hối được diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của chư Tăng và Phật tử Tu Viện Tường Vân.

Sau đây là một số hình ảnh: 

sam hoi 2504 1 sam hoi 2504 2 sam hoi 2504 3 sam hoi 2504 4 sam hoi 2504 5 sam hoi 2504 7 sam hoi 2504 8 sam hoi 2504 9 sam hoi 2504 10 sam hoi 2504 11 sam hoi 2504 12 sam hoi 2504 13 sam hoi 2504 14 sam hoi 2504 15 sam hoi 2504 16 sam hoi 2504 17 sam hoi 2504 18 sam hoi 2504 19 sam hoi 2504 20

Tin: Tâm Tuệ – Ảnh: Tâm Thanh

Bài liên quan