Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa
949 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Lợi Ích Tu Học - Thầy Thích Pháp Hòa ( TĐ Mây Từ, Santa Ana , Ngày 22.6.2018 )

Lợi Ích Tu Học – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Santa Ana), ngày 22.06.2018
Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như - DD Thích Pháp Hòa giảng ngày 3.6.2018

Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân (Morrison,CO) ngày 03-06-2018
Vững Chãi - Thảnh Thơi - Thầy Thích Pháp Hòa ( TĐ.Mây Từ , ngày 22.6.2018 )

Vững Chãi – Thảnh Thơi – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ, ngày 22-06-2018
Mưa Pháp Thấm Đất Tâm - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.TrucLam, June 10,2018)

Mưa Pháp Thấm Đất Tâm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 10-06-2018
Thanh Lọc Thấy Biết - Thầy Thích Pháp Hòa (TV Huyền Quang, ngày 7 4 2018)

Thanh Lọc Thấy Biết – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Huyền Quang, ngày 07-04-2018
Hạnh Phúc Được Làm Người

Hạnh Phúc Được Làm Người – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Giác Lâm, ngày 12.5.2018
Làm Sạch Trong Ngoài - Thầy. Thích Pháp Hòa (Chùa Phổ Đức, ngày 29 5 2018)

Làm Sạch Trong Ngoài – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Đức (Calgary, AB), ngày 29-05-2018
Cầu Phước - Thầy Thích Pháp Hòa Chùa Phổ Đức Calgary , 29-05-2018)

Cầu Phước – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Phổ Đức (Calgary), ngày 29-05-2018
Hiểu Sâu Thương Lớn (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ngày 23.6.2018

Hiểu Sâu Thương Lớn (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Santa Ana - USA), ngày 23.06.2018
Giữ Vững Đạo Tâm - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Đạo Tâm Mar 25, 2018 )

Giữ Vững Đạo Tâm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Đạo Tâm ngày 25-03-2018
An Trú Vững Chãi - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tịnh Xá Ngọc An , 24.3.2018 )

An Trú Vững Chãi – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc An (Houston - TX), ngày 24.03.2018
Thường Tùy Phật Học - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 20.5.2018 )

Thường Tùy Phật Học – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Hội Trường Norcross, ngày 20-05-2018
Trong Đời Có Đạo (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 8.4.2018 )

Trong Đời Có Đạo (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Từ Quang (Garland - TX), ngày 08-04-2018
Tô Đẹp Cuộc Đời - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Liên Hoa , Houston, TX 24.3.2018 )

Tô Đẹp Cuộc Đời – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Liên Hoa (Houston, TX) ngày 24.03.2018
Chẳng Hy Cầu, Tham Luyến - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv. Trúc Lâm, Apr.1, 2018)

Chẳng Hy Cầu, Tham Luyến – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 01-04-2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 46 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 09.10.2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 45 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 2.9.2017 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 45 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 2.9.2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 44 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 22.7.2017 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 44 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 22.07.2017
Bốn Thần Túc - Thầy Thích Pháp Hòa Chùa Hải Đức , ngày 25 2 2018 1

Bốn Thần Túc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 25.02.2018
Thánh Tăng Tài Lộc - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm 3.3.2018 )

Thánh Tăng Tài Lộc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 03.03.2018
Ai An Tâm Cho Mình (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 29.4.2018 )

Ai An Tâm Cho Mình (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 29.04.2018 tại chùa Văn Thù