27 C
Ho Chi Minh
Thursday, 23 November, 2017
Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa
839 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Bồ Tát Vượt Khó - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Vượt Khó – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Vạn Đức nhân đại lễ Vu Lan, ngày 17-09-2017
Hoa Tạng Huyền Môn - Thích Pháp Hòa

Hoa Tạng Huyền Môn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Quán Thế Âm (Đan Mạch), ngày 08-06-2017
Pháp Giáo Hóa Của Phật - Thích Pháp Hòa

Pháp Giáo Hóa Của Phật – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, ngày 14-05-2017
Sống Trong Thực Tại - Thích Pháp Hòa

Sống Trong Thực Tại – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 15-09-2017 tại chùa Hải Đức (Canada)
Thờ Phật Tại Nhà - Thích Pháp Hòa

Thờ Phật Tại Nhà – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 06-09-2009 tại chùa Hải Đức (Canada)
Có Lắng Mới Nghe - Thích Pháp Hòa

Có Lắng Mới Nghe – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Quán Thế Âm (Đan Mạch), ngày 08-06-2017
Định Thiền (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Định Thiền (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Thiện Giác (Đức Quốc), ngày 12-06-2017
Rửa Sạch - Dưỡng Lâu - Thích Pháp Hòa

Rửa Sạch – Dưỡng Lâu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Phong (Thụy Sĩ), ngày 27-06-2017
Oán Kết - Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng ngày 18-08-2017

Oán Kết – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Giác Sơn, ngày 18-08-2017
Vu Lan Báo Hiếu - Thích Pháp Hòa

Vu Lan Báo Hiếu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Giác Lâm (Hoa Kỳ), ngày 26-08-2017 nhân Đại Lễ Vu Lan 2017
Không Nên Có Tà Kiến (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Không Nên Có Tà Kiến (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Aalen - Đức Quốc, ngày 21-06-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 38 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 38 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Tây Thiên (Canada), ngày 14-04-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 37 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 37 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 01-04-2017
Theo Chỗ Kết Mây Lành - Thích Pháp Hòa

Theo Chỗ Kết Mây Lành – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Từ Đàm (Anh Quốc), ngày 03-06-2017
Tự Do Hay Giải Thoát (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa

Tự Do Hay Giải Thoát (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Tâm Giác (Đức Quốc), ngày 25-06-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 36 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 36 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 18-03-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 35 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 35 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 11-03-2017
Tội Của Ai - Thích Pháp Hòa

Tội Của Ai – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thủ Đô Luân Đôn - Anh Quốc, ngày 03-06-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 34 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 34 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 11-03-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 33 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 33 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 22-05-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 32 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 32 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện tây Thiên (Canada), ngày 11-02-2017
Ước Và Nguyện - Thích Pháp Hòa

Ước Và Nguyện – Thích Pháp Hòa

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 02-08-2017
Vui Với Những Gì Mình Có - Thích Pháp Hòa

Vui Với Những Gì Mình Có – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Sơn, ngày 01-06-2010
Mục Liên Cứu Mẹ - Thích Pháp Hòa

Mục Liên Cứu Mẹ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân (Canada), ngày 21-08-2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 31 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 31 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 21-01-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 30 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 30 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 17-12-2016
Pháp Khí Thiền Môn - Thích Pháp Hòa

Pháp Khí Thiền Môn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Nhứt Đồng (Canada), ngày 21/03/2010
Tự Do Tư Tại - Thích Pháp Hòa

Tự Do Tư Tại – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 14/11/2010
Bồ Tát Tại Gia Phần 29 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 29 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 10/12/2016
Bài Học Từ Con Cọp - Thích Pháp Hòa

Bài Học Từ Con Cọp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 21/02/2010