Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa
988 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Huân Tu Thắng Tấn - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 26.9.2018 )

Huân Tu Thắng Tấn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại đạo tràng Giác Ngộ, ngày 26.9.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 57 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 30.3.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 57 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 30.3.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 56 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 10.2.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 56 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 10.2.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 55 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 3.2.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 55 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 3.2.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 54 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 3.2.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 54 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 3.2.2018
Kiến Tánh Chuyên Tu (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV Huyền Quang , TX Ngày 8.4.2018 )

Kiến Tánh Chuyên Tu (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại TV Huyền Quang , TX gày 8.4.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 53 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 27.1.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 53 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 27.1.2018 
Sống Hạnh Phúc - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Lạc Việt , Đài Bắc , Taiwan ngày 15.9.2018)

Sống Hạnh Phúc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Lạc Việt (Đài Bắc , Taiwan), ngày 15 9 2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 52 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 13.1.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 52 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 13.01.2018
Cái Gai Phần 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Huyền Quang TX, ngày 20.10.2018 )

Cái Gai Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Huyền Quang TX, ngày 20.10.2018
Cái Gai Phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (Huyền Quang, ngày 19.10.2018)

Cái Gai Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Huyền Quang, ngày 19.10.2018
Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV. Tuệ Viên, Toronto , 1.7.2018 )

Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Viện Tuệ Viên, Toronto, ngày 1.7.2018
Thần Thông Không Bằng Đạo Thông - Thầy Thích Pháp Hòa (Ngày 16.9.2018)

Thần Thông Không Bằng Đạo Thông – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Thiện Đạo (Đài Bắc - Đài Loan) ngày 16.9.2018
Nghiệp Và Nguyện (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Toronto , ngày 1.9.2018 )

Nghiệp Và Nguyện (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Chánh Giác (Toronto), ngày 01.09.2018
Khai Thị Ngay Bây Giờ (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (Như Lai Thiền Tự, Ngày 24 6 2018)

Khai Thị Ngay Bây Giờ (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Như Lai Thiền Tự, ngày 24 6 2018