28 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 25 July, 2017
Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa
801 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Sân Trước Cành Mai - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Sân Trước Cành Mai – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Minh (Canada), ngày 19/02/2017
Thánh Hiệu Dược Sư Phần 2 - Đại Đức Thích Pháp Hòa 2017

Thánh Hiệu Dược Sư Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Minh (Canada), ngày 18/02/2017
Thánh Hiệu Dược Sư Phần 1 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Thánh Hiệu Dược Sư Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Minh (Windsor, Ontario, Canada), ngày 18/02/2017
Hạnh Quả Sa Môn - Đại đức Thích Pháp Hòa giảng 2017

Hạnh Quả Sa Môn – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 05/02/2017 tại chùa Hải Đức (Canada)
Con Gà Trong Kinh Sử - Thích Pháp Hòa giảng 2017

Con Gà Trong Kinh Sử – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức (Canada), ngày 05/03/2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 24 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 08/10/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 23 - Thích Pháp Hòa thuyết pháp 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 23 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 08/10/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 22 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 22 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 24/09/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 21 - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 21 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 10/09/2016
Năng Lực Của Người Tu - Thích Pháp Hòa thuyết giảng 2017

Năng Lực Của Người Tu – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Bát Nhã (Bauxite, Arkansas, Hoa Kỳ), ngày 25/03/2017
Trí Tuệ Biện Tài - Đại đức Thích Pháp Hòa giảng 2017

Trí Tuệ Biện Tài – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bát Nhã (Bauxite, Arkansas, Hoa Kỳ), ngày 26/03/2017
Đi Với Phật Với Ma (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa 2017

Đi Với Phật Với Ma (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ), ngày 26/03/2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 20 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 20 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 20 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 23/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)http://youtu.be/JkblbGod2qM
Bồ Tát Tại Gia Phần 19 - Đại đức Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 19 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 19 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 16/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)http://youtu.be/1wn688NQqAQ
Giảm Duyên - Kết Duyên (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa 2017

Giảm Duyên – Kết Duyên (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Bài thuyết pháp Giảm Duyên - Kết Duyên (Vấn Đáp) được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Văn Thù (Canada) ngày 05/03/2017http://youtu.be/z-AG5B6aKKg
Bồ Tát Tại Gia Phần 18 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 18 – Thích Pháp Hòa

Bài thuyết pháp Bồ Tát Tại Gia Phần 18 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 09/07/2016 tại Tu Viện Tây Thiên (Canada)http://youtu.be/rM9jrCoxeHw
Bồ Tát Tại Gia Phần 17- Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 17- Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 17 do đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 09/06/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)http://youtu.be/rO4XC17fTsk
Đừng Tự Đẩy Lui Mình - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Đừng Tự Đẩy Lui Mình – Thích Pháp Hòa

Bài thuyết pháp Đừng Tự Đẩy Lui Mình được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 05/03/2017 tại Hiền Như Tịnh Thất (Hoa Kỳ)http://youtu.be/7wwOiPW62fM
Năm Mới Nguyện Đổi Mới - Thích Pháp Hòa 2017

Năm Mới Nguyện Đổi Mới – Thích Pháp Hòa

Bài thuyết pháp Năm Mới Nguyện Đổi Mới được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 26/02/2017 tại tư gia Phật tử Tuệ Luânhttp://youtu.be/Rd6dXGkKlUk
Quán Và Chuyển Tham Sân - Thích Pháp Hòa 2017

Quán Và Chuyển Tham Sân – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Quán Và Chuyển Tham Sân được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 05/03/2017 tại chùa Văn Thù (Hoa Kỳ)http://youtu.be/e4P-X3_7Lho
Người Cư Sĩ Trong Sáng - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Người Cư Sĩ Trong Sáng – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Người Cư Sĩ Trong Sáng được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 02/03/2017 tại tư gia  Phật tử Nhật Y...
Ai Cũng Có Niết Bàn (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa 2017

Ai Cũng Có Niết Bàn (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Ai Cũng Có Niết Bàn (vấn đáp) được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ ngày 17/04/2017 tại Tu Viện Tây Thiênhttp://youtu.be/Mam1NxFigZY
Thiền Trong Đời Sống Phần 4 - Thích Pháp Hòa 2017

Thiền Trong Đời Sống Phần 4 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Thiền Trong Đời Sống Phần 4 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 04/03/2017 tại Thiền Đường Mây Từ (Hoa...
Thiền Trong Đời Sống Phần 3 - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Thiền Trong Đời Sống Phần 3 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Thiền Trong Đời Sống Phần 3 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 04/03/2017 tại Thiền Đường Mây Từ (Hoa...
Phật Có Trong Xe Không ? - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Phật Có Trong Xe Không ? – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Phật Có Trong Xe Không ? được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 04/03/2017 tại chùa Huệ Quang (Hoa...
Bồ Tát Tại Gia Phần 16 - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 16 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 16 được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 02/07/2016http://youtu.be/e0WPjjS2aeM
Ăn Cơm, Cầu Nguyện - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Ăn Cơm, Cầu Nguyện – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Ăn Cơm, Cầu Nguyện được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 19/03/2017 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)http://youtu.be/gZp7gjC9dRU
Bồ Tát Tại Gia Phần 15 - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 15 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 15 được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện Trúc Lâm...
Lời Dặn Cuối - Thầy Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Lời Dặn Cuối – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Lời Dặn Cuối được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 12/03/2017http://youtu.be/5CfrinWa168
Bốn Điều Cần Có - Thầy Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bốn Điều Cần Có – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bốn Điều Cần Có được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 15/05/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm...