Trang Chủ Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa
1016 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Bốn Loại Nhận Thức - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Quang Minh , Melbourne 3.11.2018 )

Bốn Loại Nhận Thức – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Quang Minh, Melbourne ngày 3.11.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 75 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 8.12.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 75 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 08-12-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 74 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 74 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 02-12-2018
Quả Lành Thiên Chủ - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Đức , Ngày 18.8.2018 )

Quả Lành Thiên Chủ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 18.8.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 73 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 24.11.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 73 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 24-11-2018
Độ Người Thân - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Đức , Ngày 18.8.2018 )

Độ Người Thân – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 18.8.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 72 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 24.11.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 72 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 24-11-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 71 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 27.10.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 71 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 27-10-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 70 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 13.10.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 70 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 13-10-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 69 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 7.10.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 69 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 07-10-2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 68 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 06-10-2018
Phật Có Đi Cầu An và Cầu Siêu Không (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 25.9.2018 )

Phật Có Đi Cầu An và Cầu Siêu Không (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Tuệ Khâm, ngày 25.9.2018
Ân Nghĩa Hằng Ngày - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 3.11.2018 )

Ân Nghĩa Hằng Ngày – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hồng Ân (Melbourne) ngày 3.11.2018