Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa
931 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Bốn Thần Túc - Thầy Thích Pháp Hòa Chùa Hải Đức , ngày 25 2 2018 1

Bốn Thần Túc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 25.02.2018
Thánh Tăng Tài Lộc - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm 3.3.2018 )

Thánh Tăng Tài Lộc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 03.03.2018
Ai An Tâm Cho Mình (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 29.4.2018 )

Ai An Tâm Cho Mình (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 29.04.2018 tại chùa Văn Thù
Tự Vấn - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Phổ Minh , Ngày 18.11.2017 )

Tự Vấn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Phổ Minh ngày 18.11.2017
Mười Hành Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Đức 21.1.2018 )

Mười Hành Pháp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức (Canada) 21.01.2018
Tham Và Dục (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Hội, Winnipeg 20.1.2018 )

Tham Và Dục (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Hội, Winnipeg ngày 20-01-2018
Người Leo Núi - Thầy Thích Pháp Hòa ( FL 16.12.2017 )

Người Leo Núi – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Đại Học Florida, ngày 16-12-2017
Phương Tiện và Thủ Hộ - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Văn Thù, ngày 29.4.2018 )

Phương Tiện và Thủ Hộ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Văn Thù (Canada), ngày 29.4.2018
Con Chó Trong Kinh Và Đời Thường - Thầy Thích Pháp Hòa (ngày 25.2.2018 ]

Con Chó Trong Kinh Và Đời Thường – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 25.2.2018 tại chùa Hải Đức
Bốn Thần Túc - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Đức , ngày 25.2.2018 )

Bốn Thần Túc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 25.2.2018
Tu Giải Thoát (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Giác Nguyên , ngày 26.11.2017 )

Tu Giải Thoát (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Giác Nguyên, ngày 26.11.2017
Biết Mà Vẫn Phạm - Thích Pháp Hòa

Biết Mà Vẫn Phạm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Tuệ Quân,ngày 18-02-2018
Người Không Thối Đọa - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Hội , Winnipeg 20.1.2018 )

Người Không Thối Đọa – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Hội (Winnipeg, Canada), ngày 20.01.2018
Hướng Tâm & Chú Tâm - Thầy Thích Pháp Hòa ( TT Hiền Như,Elmonte ngày 28.4.2018 )

Hướng Tâm & Chú Tâm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tịnh Thất Hiền Như ngày 28.4.2018
Rằm Tháng Giêng Trong Phật Giáo - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Đức , ngày 24.2.2018 )

Rằm Tháng Giêng Trong Phật Giáo – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 24.2.2018
Sức Mạnh Quán Tự Tại - Thầy Thích Pháp Hòa tại Chùa Đông Hưng 2017

Sức Mạnh Quán Tự Tại – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Đông Hưng (Virginia Beach, VA), ngày 29.10.2017
Thù Thắng Của Ba La Mật - Thầy Thích Pháp Hòa ngày 28.10.2017

Thù Thắng Của Ba La Mật – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Đông Hưng (Viginia Beach, VA), ngày 28.10.2017
Mùng Một Và Ngày Rằm ( Vấn Đáp ) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu ngày 2.7.2017 )

Mùng Một Và Ngày Rằm (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Liên Hoa Đạo Tràng (Na Uy), ngày 02-07-2017 trong Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu
Cảm Ứng (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Cảm Ứng (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Tam Bảo (Na Uy), ngày 01.07.2017
Định Hướng Cuộc Đời - Thầy Thích Pháp Hòa ( Austin , TX NGÀY 25.10.2017 )

Định Hướng Cuộc Đời – Thích Pháp Hòa

Giảng tại nhà hàng Thần Tài (Austin , TX), ngày 25.10.2017
Sự - Lý Viên Dung - Thích Pháp Hòa tại chùa Tam Bảo ngày 1.7.2017

Sự – Lý Viên Dung – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Tam Bảo (Na Uy) trong chuyến hoằng pháp Châu Âu,ngày 01.07.2017