27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 20 February, 2018
Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa
879 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Hạnh Giải Tương Ưng - thầy Thích Pháp Hòa *mới* ( Dec 4 , 2017 )

Hạnh Giải Tương Ưng – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Vạn Hạnh, ngày 04-12-2017
Tu Là Một Nghệ Thuật - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Phổ Tịnh , Boblez 17.6.2017 )

Tu Là Một Nghệ Thuật – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Phổ Tịnh (Boblez, Canada), ngày 17.06.2017
Người Trụ Trì - Thầy Thích Pháp Hòa

Người Trụ Trì – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Thành (Koblenz, Đức Quốc), ngày 17-06-2017
Tam Bảo Bất Biến (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Tam Bảo Bất Biến (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Đức (Oberhause, Đức Quốc), ngày 15-06-2017
Tu Nhân Tích Đức - Thầy Thích Pháp Hòa

Tu Nhân Tích Đức – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Đức (Oberhausen, Đức Quốc), ngày 15-06-2017
Bồ Tát Và Hiếu Lễ (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 14, 2017 )

Bồ Tát Và Hiếu Lễ (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Kamen, Đức Quốc ngày 14-06-2017
Báo Hiếu Cứu Khổ - Thầy. Thích Pháp Hòa (Aug 27, 2017)

Báo Hiếu Cứu Khổ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 27-08-2017
Người Có Ba Mắt Phần 2 - Thích Pháp Hòa

Người Có Ba Mắt Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Quang, ngày 23-09-2017
Người Có Ba Mắt 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa 2017

Người Có Ba Mắt 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Quang (Hoa Kỳ) ngày 23-09-2017
Thể Hiện Tình Thương - Thầy. Thích Pháp Hòa (Sept 3, 2017)

Thể Hiện Tình Thương – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 03-09-2017
Tỉnh Lặng Chiếu Soi (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Oct 1, 2017 )

Tỉnh Lặng Chiếu Soi (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Lâm (Bang Ohio, Hoa Kỳ), ngày 01-10-2017
Phát Triển Tâm Từ - Thầy Thích Pháp Hòa

Phát Triển Tâm Từ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Kamen, Đức Quốc ngày 14-06-2017
Nuôi Dưỡng Niệm Lành - Thích Pháp Hòa

Nuôi Dưỡng Niệm Lành – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 23-07-2017
Tịnh Lắng Ba Nghiệp - Thầy Thích Pháp Hòa ( July 15, 2017 )

Tịnh Lắng Ba Nghiệp – Thích Pháp Hòa

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc tại Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society (Canada) ngày 15-07-2017
Chân Ngôn Trong Cuộc Sống - Thầy Thích Pháp Hòa

Chân Ngôn Trong Cuộc Sống – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Hiền (Pháp Quốc), ngày 24-05-2017
Vạn Hạnh Là Pháp Tu - Thầy Thích Pháp Hòa

Vạn Hạnh Là Pháp Tu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (Almere, Hòa Lan), ngày 11-06-2017
Sống Sao Cho Yên Tịnh Để Hết Sầu 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Oct 14, 2017 )

Sống Sao Cho Yên Tịnh Để Hết Sầu 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Khải Tường, ngày 14-10-2017
Sống Sao Cho Yên Tịnh Để Hết Sầu 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Oct 14, 2017 )

Sống Sao Cho Yên Tịnh Để Hết Sầu 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Khải Tường, ngày 14/10/2017
Có Tu Mới An (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (mới 19.08.2017)

Có Tu Mới An (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tịnh Thất Tiếng Nói Từ Trái Tim ngày 19.08.2017
Tu Trong Nhẹ Nhàng (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 10, 2017 )

Tu Trong Nhẹ Nhàng (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Quang (Hamburg, Đức Quốc), ngày 10-06-2017
Khủng Bố - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 4 , 2017 )

Khủng Bố – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Hội Phật Giáo Việt Nam (London, Anh Quốc), ngày 04-06-2017
Oai Thần Phật Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa ( Oct 1, 2017 )

Oai Thần Phật Pháp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Lâm (Bang Ohio, Hoa Kỳ), ngày 01-10-2017
hãy nên Tập Buông Cho Nhẹ - Thầy Thích Pháp Hòa ( 13.06.2017 )

Tập Buông Cho Nhẹ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Munster - Đức Quốc, ngày 13-06-2017
Không Tu Mà Tu (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (rất hay 13.06.2017)

Không Tu Mà Tu (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Munster, Đức Quốc, ngày 13-06-2017
Thành Tựu Cho Mình Và Người Phần 2

Thành Tựu Cho Mình Và Người Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Lâm (Ohio, Hoa Kỳ), ngày 30-09-2017
Đừng - Để Có Hạnh Phúc - Thầy Thích Pháp Hòa ( Oct 17, 2017 )

Đừng – Để Có Hạnh Phúc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại San Jose, Canada ngày 17-10-2017
Thành Tựu Cho Mình Và Người Phần 1 - thầy Thích Pháp Hòa (mới 30.09.2017)

Thành Tựu Cho Mình Và Người Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 30-09-2017 tại chùa Bảo Lâm (Ohio, Hoa Kỳ)
Bốn Loại Tịnh Độ (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 16,2017 )

Bốn Loại Tịnh Độ (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Cologne, Đức Quốc, ngày 16-06-2017
Người Mang Gánh - Thích Pháp Hòa

Người Mang Gánh – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 10-06-2017 tại chùa Bảo Quang (Đức Quốc)
Bồ Tát Tại Gia Phần 42 - Thầy Thích Pháp Hòa ( mới 2017 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 42 – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 08-07-2017 tại Tu Viện Tây Thiên (Canada)