26 C
Ho Chi Minh
Friday, 22 September, 2017
Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa
817 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Vui Với Những Gì Mình Có - Thích Pháp Hòa

Vui Với Những Gì Mình Có – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Sơn, ngày 01-06-2010
Mục Liên Cứu Mẹ - Thích Pháp Hòa

Mục Liên Cứu Mẹ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân (Canada), ngày 21-08-2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 31 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 31 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 21-01-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 30 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 30 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 17-12-2016
Pháp Khí Thiền Môn - Thích Pháp Hòa

Pháp Khí Thiền Môn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Nhứt Đồng (Canada), ngày 21/03/2010
Tự Do Tư Tại - Thích Pháp Hòa

Tự Do Tư Tại – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 14/11/2010
Bồ Tát Tại Gia Phần 29 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 29 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 10/12/2016
Bài Học Từ Con Cọp - Thích Pháp Hòa

Bài Học Từ Con Cọp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 21/02/2010
Cầu Vồng Muôn Sắc - Thích Pháp Hòa

Cầu Vồng Muôn Sắc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Đức Quốc ngày 12/06/2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 28 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 28 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 03/12/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 27 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 27 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 03/12/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 26 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 26 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 29/10/2016
Chuyên Cần Tu Tập - Thích Pháp Hòa

Chuyên Cần Tu Tập – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Hoa Kỳ), ngày 09/06/2014
Chỗ Nương Tựa Phần 3 (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa

Chỗ Nương Tựa Phần 3 (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân, ngày 20/05/2017
Chỗ Nương Tựa Phần 2 - Thích Pháp Hòa

Chỗ Nương Tựa Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân, ngày 20/05/2017
Chỗ Nương Tựa Phần 1 - Thích Pháp Hòa

Chỗ Nương Tựa Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân (Hoa Kỳ), ngày 19/05/2017
Huân Tu (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa

Huân Tu (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Hoa Kỳ), ngày 03/07/2015
Nuôi Dưỡng Chú Bé "Phật" - Thích Pháp Hòa

Nuôi Dưỡng Chú Bé “Phật” – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân (Canada), ngày 21/05/2017
Đôi Vai Cảm Thông - Thích Pháp Hòa

Đôi Vai Cảm Thông – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Giác Lâm (Canada) ngày 17/08/2016
Bốn Điều Thuận Lợi - Đại đức Thích Pháp Hòa mới nhất

Bốn Điều Thuận Lợi – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phước Hải (Canada), ngày 04/06/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 25 - Đại Đức Thích Pháp Hòa mới nhất

Bồ Tát Tại Gia Phần 25 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 15/10/2016
Sân Trước Cành Mai - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Sân Trước Cành Mai – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Minh (Canada), ngày 19/02/2017
Thánh Hiệu Dược Sư Phần 2 - Đại Đức Thích Pháp Hòa 2017

Thánh Hiệu Dược Sư Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Minh (Canada), ngày 18/02/2017
Thánh Hiệu Dược Sư Phần 1 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Thánh Hiệu Dược Sư Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Minh (Windsor, Ontario, Canada), ngày 18/02/2017
Hạnh Quả Sa Môn - Đại đức Thích Pháp Hòa giảng 2017

Hạnh Quả Sa Môn – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 05/02/2017 tại chùa Hải Đức (Canada)
Con Gà Trong Kinh Sử - Thích Pháp Hòa giảng 2017

Con Gà Trong Kinh Sử – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức (Canada), ngày 05/03/2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 24 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 08/10/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 23 - Thích Pháp Hòa thuyết pháp 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 23 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 08/10/2016