Trang Chủ Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa
1066 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Bồ tát tại gia phần 86 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13.4.2019

Tự quán tâm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Việt Nam, WA ngày 30.3.2019

Sinh Tử – Niết Bàn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Cổ Lâm WA, ngày 30.3.2019

Năng lực của Kinh – Thích Pháp Hòa

Giảng tịa Chùa Việt Nam Seattle. WA, ngày 30.3.2019

Nói dễ làm khó – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Linh Sơn Qeensland, ngày 16.11.2018

Ai nhấc được tảng đá phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức (Regina) ngày 09-02-2019

Trư Hoà Thượng – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức (Regina SK) ngày 10.2.2019

Chú Tâm Việc Của Mình – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 19.1.2019

Bốn Pháp Hỷ Lạc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa A Di Đà (Laucaster, PA), ngày 27.9.2018
277,442Thành viênThích
277,862Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới