Giảng sư Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa
967 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Phát Tâm Học Đạo - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 1.8.2018 )

Phát Tâm Học Đạo – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 01.08.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 48 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 2.12.2017 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 48 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 02-12-2017
Tưởng Niệm Hai Người Mẹ - Thầy Thích Pháp Hòa ( ngày 13.5.2018 )

Tưởng Niệm Hai Người Mẹ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức (Rigina, SASK) ngày 13.5.2018
Buông - Thầy Thích Pháp Hòa (Ngày 7.8.2018)

Buông – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 06-08-2018
Trú Nơi Trong Mát - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 13.5.2018 )

Trú Nơi Trong Mát – Thích Pháp Hòa

Giảng nhân mùa Phật Đản 2562 tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13.5.2018
Tám Không Của Người Tu Phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 3.8.2018 )

Tám Không Của Người Tu Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 3.8.2018
Phương Tiện Trên Đường Tu - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 16.6.2018 )

Phương Tiện Trên Đường Tu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Tâm Quang, ngày 16.06.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 50 - Thầy Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 50 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 06.01.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 49 - Thầy Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 49 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada), ngày 23-12-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 47 - Thầy Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 47 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 02-12-2017
Lợi Ích Tu Học Phần 2 - Thầy Thích Pháp Hòa (TĐ.Mây Từ, 23.6.2018)

Lợi Ích Tu Học Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ, ngày 23.6.2018
Lợi Ích Tu Học - Thầy Thích Pháp Hòa ( TĐ Mây Từ, Santa Ana , Ngày 22.6.2018 )

Lợi Ích Tu Học – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Santa Ana), ngày 22.06.2018
Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như - DD Thích Pháp Hòa giảng ngày 3.6.2018

Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân (Morrison,CO) ngày 03-06-2018
Vững Chãi - Thảnh Thơi - Thầy Thích Pháp Hòa ( TĐ.Mây Từ , ngày 22.6.2018 )

Vững Chãi – Thảnh Thơi – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ, ngày 22-06-2018