27 C
Ho Chi Minh
Saturday, 16 December, 2017
Danh mục Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Bốn Loại Tịnh Độ (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 16,2017 )

Bốn Loại Tịnh Độ (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Cologne, Đức Quốc, ngày 16-06-2017
Người Mang Gánh - Thích Pháp Hòa

Người Mang Gánh – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 10-06-2017 tại chùa Bảo Quang (Đức Quốc)
Bồ Tát Tại Gia Phần 42 - Thầy Thích Pháp Hòa ( mới 2017 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 42 – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 08-07-2017 tại Tu Viện Tây Thiên (Canada)
Chánh Niệm - Thầy Thích Pháp Hòa (mới 21.06.2017)

Chánh Niệm – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 21-06-2017 tại Aalen, Đức Quốc
Cảm Thông - Thầy Thích Pháp Hòa (mới 25.06.2017)

Cảm Thông – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Đạo Tràng Liên Hoa (Đức Quốc), ngày 25-06-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 41 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 41 – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 15-04-2017 tại Tu Viện Tây Thiên (Canada)
Phật Dạy Báo Hiếu - Thích Pháp Hòa

Phật Dạy Báo Hiếu – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 17-09-2017 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)
Bồ Tát Tại Gia Phần 40 - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 40 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 15-04-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 39 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 39 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 14-08-2017
Khải Tường - Thầy Thích Pháp Hoà ( mới 15.10.2017 )

Khải Tường – Thích Pháp Hoà

Giảng ngày 15-10-2017 tại chùa Khải Tường (Hoa Kỳ)
Phước Sương (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Phước Sương (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 25-06-2017 tại đạo tràng Liên Hoa (Đức Quốc)
Bồ Tát Vượt Khó - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Vượt Khó – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Vạn Đức nhân đại lễ Vu Lan, ngày 17-09-2017
Hoa Tạng Huyền Môn - Thích Pháp Hòa

Hoa Tạng Huyền Môn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Quán Thế Âm (Đan Mạch), ngày 08-06-2017
Pháp Giáo Hóa Của Phật - Thích Pháp Hòa

Pháp Giáo Hóa Của Phật – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, ngày 14-05-2017
Sống Trong Thực Tại - Thích Pháp Hòa

Sống Trong Thực Tại – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 15-09-2017 tại chùa Hải Đức (Canada)
Thờ Phật Tại Nhà - Thích Pháp Hòa

Thờ Phật Tại Nhà – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 06-09-2009 tại chùa Hải Đức (Canada)
Có Lắng Mới Nghe - Thích Pháp Hòa

Có Lắng Mới Nghe – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Quán Thế Âm (Đan Mạch), ngày 08-06-2017
Định Thiền (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Định Thiền (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Thiện Giác (Đức Quốc), ngày 12-06-2017
Rửa Sạch - Dưỡng Lâu - Thích Pháp Hòa

Rửa Sạch – Dưỡng Lâu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Phong (Thụy Sĩ), ngày 27-06-2017
Oán Kết - Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng ngày 18-08-2017

Oán Kết – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Giác Sơn, ngày 18-08-2017
Vu Lan Báo Hiếu - Thích Pháp Hòa

Vu Lan Báo Hiếu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Giác Lâm (Hoa Kỳ), ngày 26-08-2017 nhân Đại Lễ Vu Lan 2017
Không Nên Có Tà Kiến (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Không Nên Có Tà Kiến (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Aalen - Đức Quốc, ngày 21-06-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 38 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 38 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Tây Thiên (Canada), ngày 14-04-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 37 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 37 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 01-04-2017
Theo Chỗ Kết Mây Lành - Thích Pháp Hòa

Theo Chỗ Kết Mây Lành – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Từ Đàm (Anh Quốc), ngày 03-06-2017
Tự Do Hay Giải Thoát (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa

Tự Do Hay Giải Thoát (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Tâm Giác (Đức Quốc), ngày 25-06-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 36 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 36 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 18-03-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 35 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 35 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 11-03-2017