Danh mục Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Giữ Vững Đạo Tâm - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Đạo Tâm Mar 25, 2018 )

Giữ Vững Đạo Tâm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Đạo Tâm ngày 25-03-2018
An Trú Vững Chãi - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tịnh Xá Ngọc An , 24.3.2018 )

An Trú Vững Chãi – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc An (Houston - TX), ngày 24.03.2018
Thường Tùy Phật Học - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 20.5.2018 )

Thường Tùy Phật Học – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Hội Trường Norcross, ngày 20-05-2018
Trong Đời Có Đạo (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 8.4.2018 )

Trong Đời Có Đạo (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Từ Quang (Garland - TX), ngày 08-04-2018
Tô Đẹp Cuộc Đời - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Liên Hoa , Houston, TX 24.3.2018 )

Tô Đẹp Cuộc Đời – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Liên Hoa (Houston, TX) ngày 24.03.2018
Chẳng Hy Cầu, Tham Luyến - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv. Trúc Lâm, Apr.1, 2018)

Chẳng Hy Cầu, Tham Luyến – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 01-04-2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 46 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 09.10.2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 45 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 2.9.2017 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 45 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 2.9.2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 44 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 22.7.2017 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 44 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 22.07.2017
Bốn Thần Túc - Thầy Thích Pháp Hòa Chùa Hải Đức , ngày 25 2 2018 1

Bốn Thần Túc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 25.02.2018
Thánh Tăng Tài Lộc - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm 3.3.2018 )

Thánh Tăng Tài Lộc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 03.03.2018
Ai An Tâm Cho Mình (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 29.4.2018 )

Ai An Tâm Cho Mình (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 29.04.2018 tại chùa Văn Thù
Tự Vấn - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Phổ Minh , Ngày 18.11.2017 )

Tự Vấn – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Phổ Minh ngày 18.11.2017
Mười Hành Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Đức 21.1.2018 )

Mười Hành Pháp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức (Canada) 21.01.2018
Tham Và Dục (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Hội, Winnipeg 20.1.2018 )

Tham Và Dục (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Hội, Winnipeg ngày 20-01-2018
Người Leo Núi - Thầy Thích Pháp Hòa ( FL 16.12.2017 )

Người Leo Núi – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Đại Học Florida, ngày 16-12-2017
Phương Tiện và Thủ Hộ - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Văn Thù, ngày 29.4.2018 )

Phương Tiện và Thủ Hộ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Văn Thù (Canada), ngày 29.4.2018
Con Chó Trong Kinh Và Đời Thường - Thầy Thích Pháp Hòa (ngày 25.2.2018 ]

Con Chó Trong Kinh Và Đời Thường – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 25.2.2018 tại chùa Hải Đức
Bốn Thần Túc - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hải Đức , ngày 25.2.2018 )

Bốn Thần Túc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 25.2.2018
Tu Giải Thoát (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Giác Nguyên , ngày 26.11.2017 )

Tu Giải Thoát (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Giác Nguyên, ngày 26.11.2017
Biết Mà Vẫn Phạm - Thích Pháp Hòa

Biết Mà Vẫn Phạm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Tuệ Quân,ngày 18-02-2018