Danh mục Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Tưởng Niệm Hai Người Mẹ - Thầy Thích Pháp Hòa ( ngày 13.5.2018 )

Tưởng Niệm Hai Người Mẹ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức (Rigina, SASK) ngày 13.5.2018
Buông - Thầy Thích Pháp Hòa (Ngày 7.8.2018)

Buông – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 06-08-2018
Trú Nơi Trong Mát - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 13.5.2018 )

Trú Nơi Trong Mát – Thích Pháp Hòa

Giảng nhân mùa Phật Đản 2562 tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13.5.2018
Tám Không Của Người Tu Phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 3.8.2018 )

Tám Không Của Người Tu Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 3.8.2018
Phương Tiện Trên Đường Tu - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 16.6.2018 )

Phương Tiện Trên Đường Tu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Tâm Quang, ngày 16.06.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 50 - Thầy Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 50 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 06.01.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 49 - Thầy Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 49 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada), ngày 23-12-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 47 - Thầy Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 47 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 02-12-2017
Lợi Ích Tu Học Phần 2 - Thầy Thích Pháp Hòa (TĐ.Mây Từ, 23.6.2018)

Lợi Ích Tu Học Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ, ngày 23.6.2018
Lợi Ích Tu Học - Thầy Thích Pháp Hòa ( TĐ Mây Từ, Santa Ana , Ngày 22.6.2018 )

Lợi Ích Tu Học – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Santa Ana), ngày 22.06.2018
Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như - DD Thích Pháp Hòa giảng ngày 3.6.2018

Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân (Morrison,CO) ngày 03-06-2018
Vững Chãi - Thảnh Thơi - Thầy Thích Pháp Hòa ( TĐ.Mây Từ , ngày 22.6.2018 )

Vững Chãi – Thảnh Thơi – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ, ngày 22-06-2018
Mưa Pháp Thấm Đất Tâm - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.TrucLam, June 10,2018)

Mưa Pháp Thấm Đất Tâm – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 10-06-2018
Thanh Lọc Thấy Biết - Thầy Thích Pháp Hòa (TV Huyền Quang, ngày 7 4 2018)

Thanh Lọc Thấy Biết – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Huyền Quang, ngày 07-04-2018
Hạnh Phúc Được Làm Người

Hạnh Phúc Được Làm Người – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Giác Lâm, ngày 12.5.2018
Làm Sạch Trong Ngoài - Thầy. Thích Pháp Hòa (Chùa Phổ Đức, ngày 29 5 2018)

Làm Sạch Trong Ngoài – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Đức (Calgary, AB), ngày 29-05-2018
Cầu Phước - Thầy Thích Pháp Hòa Chùa Phổ Đức Calgary , 29-05-2018)

Cầu Phước – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Phổ Đức (Calgary), ngày 29-05-2018
Hiểu Sâu Thương Lớn (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ngày 23.6.2018

Hiểu Sâu Thương Lớn (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Santa Ana - USA), ngày 23.06.2018