30 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

Tất cả hơn 800 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Năng Lực Của Người Tu - Thích Pháp Hòa thuyết giảng 2017

Năng Lực Của Người Tu – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Bát Nhã (Bauxite, Arkansas, Hoa Kỳ), ngày 25/03/2017
Trí Tuệ Biện Tài - Đại đức Thích Pháp Hòa giảng 2017

Trí Tuệ Biện Tài – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bát Nhã (Bauxite, Arkansas, Hoa Kỳ), ngày 26/03/2017
Đi Với Phật Với Ma (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa 2017

Đi Với Phật Với Ma (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ), ngày 26/03/2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 20 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 20 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 20 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 23/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)http://youtu.be/JkblbGod2qM
Bồ Tát Tại Gia Phần 19 - Đại đức Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 19 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 19 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 16/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)http://youtu.be/1wn688NQqAQ
Giảm Duyên - Kết Duyên (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa 2017

Giảm Duyên – Kết Duyên (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Bài thuyết pháp Giảm Duyên - Kết Duyên (Vấn Đáp) được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Văn Thù (Canada) ngày 05/03/2017http://youtu.be/z-AG5B6aKKg
Bồ Tát Tại Gia Phần 18 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 18 – Thích Pháp Hòa

Bài thuyết pháp Bồ Tát Tại Gia Phần 18 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 09/07/2016 tại Tu Viện Tây Thiên (Canada)http://youtu.be/rM9jrCoxeHw
Bồ Tát Tại Gia Phần 17- Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 17- Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 17 do đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 09/06/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)http://youtu.be/rO4XC17fTsk
Đừng Tự Đẩy Lui Mình - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Đừng Tự Đẩy Lui Mình – Thích Pháp Hòa

Bài thuyết pháp Đừng Tự Đẩy Lui Mình được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 05/03/2017 tại Hiền Như Tịnh Thất (Hoa Kỳ)http://youtu.be/7wwOiPW62fM
Năm Mới Nguyện Đổi Mới - Thích Pháp Hòa 2017

Năm Mới Nguyện Đổi Mới – Thích Pháp Hòa

Bài thuyết pháp Năm Mới Nguyện Đổi Mới được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 26/02/2017 tại tư gia Phật tử Tuệ Luânhttp://youtu.be/Rd6dXGkKlUk
Quán Và Chuyển Tham Sân - Thích Pháp Hòa 2017

Quán Và Chuyển Tham Sân – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Quán Và Chuyển Tham Sân được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 05/03/2017 tại chùa Văn Thù (Hoa Kỳ)http://youtu.be/e4P-X3_7Lho
Người Cư Sĩ Trong Sáng - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Người Cư Sĩ Trong Sáng – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Người Cư Sĩ Trong Sáng được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 02/03/2017 tại tư gia  Phật tử Nhật Y...
Ai Cũng Có Niết Bàn (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa 2017

Ai Cũng Có Niết Bàn (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Ai Cũng Có Niết Bàn (vấn đáp) được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ ngày 17/04/2017 tại Tu Viện Tây Thiênhttp://youtu.be/Mam1NxFigZY
Thiền Trong Đời Sống Phần 4 - Thích Pháp Hòa 2017

Thiền Trong Đời Sống Phần 4 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Thiền Trong Đời Sống Phần 4 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 04/03/2017 tại Thiền Đường Mây Từ (Hoa...
Thiền Trong Đời Sống Phần 3 - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Thiền Trong Đời Sống Phần 3 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Thiền Trong Đời Sống Phần 3 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 04/03/2017 tại Thiền Đường Mây Từ (Hoa...
Phật Có Trong Xe Không ? - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Phật Có Trong Xe Không ? – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Phật Có Trong Xe Không ? được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 04/03/2017 tại chùa Huệ Quang (Hoa...
Bồ Tát Tại Gia Phần 16 - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 16 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 16 được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 02/07/2016http://youtu.be/e0WPjjS2aeM
Ăn Cơm, Cầu Nguyện - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Ăn Cơm, Cầu Nguyện – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Ăn Cơm, Cầu Nguyện được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 19/03/2017 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)http://youtu.be/gZp7gjC9dRU
Bồ Tát Tại Gia Phần 15 - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 15 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 15 được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện Trúc Lâm...
Lời Dặn Cuối - Thầy Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Lời Dặn Cuối – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Lời Dặn Cuối được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 12/03/2017http://youtu.be/5CfrinWa168
Bốn Điều Cần Có - Thầy Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bốn Điều Cần Có – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bốn Điều Cần Có được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 15/05/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm...
Nhận Thức Về Vô Thường - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Nhận Thức Về Vô Thường – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Nhận Thức Về Vô Thường được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 16/04/2017 tại Tu Viện Trúc...
Thiền Trong Đời Sống Phần 2 - Thích Pháp Hòa

Thiền Trong Đời Sống Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Thiền Trong Đời Sống Phần 2 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 03/03/2017 tại Thiền Đường Mấy Từ (Hoa Kỳ)https://www.youtube.com/watch?v=sxFbw-142vw
Thiền Trong Đời Sống Phần 1 - Thích Pháp Hòa 2017

Thiền Trong Đời Sống Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Thiền Trong Đời Sống Phần 1 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 03/03/2017 tại Thiền Đường Mấy Từ (Hoa Kỳ)https://www.youtube.com/watch?v=veqEPWCK_lY
Im Lặng - Đại Đức Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Im Lặng – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Im Lặng được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 03/03/2017 tại chùa Quán Âm (Canada)https://www.youtube.com/watch?v=cBqO8cu5SX4
Quán Chiếu Để Chuyển Hóa - Thích Pháp Hòa mới nhất

Quán Chiếu Để Chuyển Hóa – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Quán Chiếu Để Chuyển Hóa được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 18/12/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)https://www.youtube.com/watch?v=Gm0PTLuUTRo
Năm Tướng Của Vạn Pháp - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Năm Tướng Của Vạn Pháp – Thích Pháp Hòa

Bài giảng Năm Tướng Của Vạn Pháp được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 06/04/2017 tại Tu viện Trúc Lâm (Canada)http://youtu.be/JfpsZRZffUU
Bồ Tát Tại Gia 14 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia 14 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 14 được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 11/06/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm...
Bồ Tát Tại Gia 13 - Thầy Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia 13 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 13 được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16/04/2016https://www.youtube.com/watch?v=G5yUfS2r7Zo
Bồ Tát Tại Gia 12 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia 12 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 12 được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày...