Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


tu-tap-thich-phap-hoa

Tu tập – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Tu tập do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên, ngày 1.8.2019
hao-tam-xuat-gia-thich-phap-hoa

Hảo Tâm Xuất Gia – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Hảo Tâm Xuất Gia do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Tây Thiên, ngày 3.8.2019
nguoi-tu-nhu-anh-trang-thich-pha

Người tu như ánh trăng – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Người tu như ánh trăng do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Viên Quang (Cleveland, Ohio) ngày 2-10-2017
phuong-tien-tren-duong-tu-thich

Phương tiện trên đường tu – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Phương tiện trên đường tu do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Tâm Quang, ngày 16-6-2018

Viên Âm – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Viên Âm do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Viên Âm, Montgomery AL, ngày 10.6.2019
su-hanh-tri-hang-ngay-thich-phap

Sự hành trì hằng ngày – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Sự hành trì hằng ngày do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Lâm Tỳ Ni Lawrence, MA ngày 20.6.2019
biet-kho-thi-giam-kho-thich-phap

Biết khổ thì giảm khổ – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Biết khổ thì giảm khổ do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV . Liên Trì, ngày 9.6.2019

Trí biết thế gian phần 2 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Trí biết thế gian phần 2 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Liên Trì, Mount Vernont, AL ngày 8.6.2019

Bồ Tát tại gia phần 90 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát tại gia phần 90 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 22.6.2019

Trí biết thế gian phần 1 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Trí biết thế gian phần 1 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV. Liên Trì (Mount Vernont, AL) ngày 8.6.2019

Thân tại gia tâm xuất gia – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Thân tại gia tâm xuất gia do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Bát Nhã California, ngày 23.5.2019

Biến dịch vô thường – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Biến dịch vô thường do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Bảo Phước (San Jose), ngày 20.5.2019

Bồ Tát tại gia phần 89 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát tại gia phần 89 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 15-06-2019

Tái sinh – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Tái sinh do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Đức Regina, ngày 12.5.2019
chan-nhan-phan-2-thich-phap-hoa

Chân nhân phần 2 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Chân nhân phần 2 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức Regina ngày 12.5.2019
chan-nhan-phan-1-thich-phap-hoa

Chân nhân phần 1 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Chân nhân phần 1 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức Regina ngày 11.5.2019

Bài mới