Danh mục Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Thần Thông Không Bằng Đạo Thông - Thầy Thích Pháp Hòa (Ngày 16.9.2018)

Thần Thông Không Bằng Đạo Thông – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Thiện Đạo (Đài Bắc - Đài Loan) ngày 16.9.2018
Nghiệp Và Nguyện (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Toronto , ngày 1.9.2018 )

Nghiệp Và Nguyện (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Chánh Giác (Toronto), ngày 01.09.2018
Khai Thị Ngay Bây Giờ (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (Như Lai Thiền Tự, Ngày 24 6 2018)

Khai Thị Ngay Bây Giờ (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Như Lai Thiền Tự, ngày 24 6 2018
Phước Nghiệp - Thích Pháp Hòa ( TV Chân Không , Honolulu , Ngày 8.9.2018 )

Phước Nghiệp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại TV Chân Không (Honolulu) ngày 08.09.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 51 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 6.1.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 51 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 06.01.2018
Giải Oan Cứu Khổ - Thầy Thích Pháp Hòa (ngày 9.9.2018)

Giải Oan Cứu Khổ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Thanh Nguyên (Honolulu) ngày 09.09.2018
Pháp Hoa Bảy Dụ Phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (TV Huyền Quang)

Pháp Hoa Bảy Dụ Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Huyền Quang, ngày 06.04.2018
Người Tại Gia An Lạc - Thầy Thích Pháp Hòa ( Toronto ngày 1.9.2018 )

Người Tại Gia An Lạc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Chánh Giác (Toronto) ngày 1.9.2018
Thâm Hiểu Chúng Sanh Phần 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ngày 24.6.2018

Thâm Hiểu Chúng Sanh Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Như Lai Thiền Tự, ngày 24.6.2018
Phát Tâm Học Đạo - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 1.8.2018 )

Phát Tâm Học Đạo – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 01.08.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 48 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 2.12.2017 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 48 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 02-12-2017