27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 22 August, 2017
Danh mục Thích Pháp Hòa

Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Bồ Tát Tại Gia Phần 27 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 27 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 03/12/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 26 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 26 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 29/10/2016
Chuyên Cần Tu Tập - Thích Pháp Hòa

Chuyên Cần Tu Tập – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Hoa Kỳ), ngày 09/06/2014
Chỗ Nương Tựa Phần 3 (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa

Chỗ Nương Tựa Phần 3 (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân, ngày 20/05/2017
Chỗ Nương Tựa Phần 2 - Thích Pháp Hòa

Chỗ Nương Tựa Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân, ngày 20/05/2017
Chỗ Nương Tựa Phần 1 - Thích Pháp Hòa

Chỗ Nương Tựa Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân (Hoa Kỳ), ngày 19/05/2017
Nuôi Dưỡng Chú Bé "Phật" - Thích Pháp Hòa

Nuôi Dưỡng Chú Bé “Phật” – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân (Canada), ngày 21/05/2017
Đôi Vai Cảm Thông - Thích Pháp Hòa

Đôi Vai Cảm Thông – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Giác Lâm (Canada) ngày 17/08/2016
Bốn Điều Thuận Lợi - Đại đức Thích Pháp Hòa mới nhất

Bốn Điều Thuận Lợi – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phước Hải (Canada), ngày 04/06/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 25 - Đại Đức Thích Pháp Hòa mới nhất

Bồ Tát Tại Gia Phần 25 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 15/10/2016
Sân Trước Cành Mai - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Sân Trước Cành Mai – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Minh (Canada), ngày 19/02/2017
Thánh Hiệu Dược Sư Phần 2 - Đại Đức Thích Pháp Hòa 2017

Thánh Hiệu Dược Sư Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Minh (Canada), ngày 18/02/2017
Thánh Hiệu Dược Sư Phần 1 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Thánh Hiệu Dược Sư Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Minh (Windsor, Ontario, Canada), ngày 18/02/2017
Hạnh Quả Sa Môn - Đại đức Thích Pháp Hòa giảng 2017

Hạnh Quả Sa Môn – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 05/02/2017 tại chùa Hải Đức (Canada)
Con Gà Trong Kinh Sử - Thích Pháp Hòa giảng 2017

Con Gà Trong Kinh Sử – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức (Canada), ngày 05/03/2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 24 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 08/10/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 23 - Thích Pháp Hòa thuyết pháp 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 23 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 08/10/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 22 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 22 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 24/09/2016
Bồ Tát Tại Gia Phần 21 - Thầy Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 21 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 10/09/2016
Năng Lực Của Người Tu - Thích Pháp Hòa thuyết giảng 2017

Năng Lực Của Người Tu – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Bát Nhã (Bauxite, Arkansas, Hoa Kỳ), ngày 25/03/2017
Trí Tuệ Biện Tài - Đại đức Thích Pháp Hòa giảng 2017

Trí Tuệ Biện Tài – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bát Nhã (Bauxite, Arkansas, Hoa Kỳ), ngày 26/03/2017