Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

toàn bộ gần 1000 bài giảng của đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Phật Có Đi Cầu An và Cầu Siêu Không (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 25.9.2018 )

Phật Có Đi Cầu An và Cầu Siêu Không (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Tuệ Khâm, ngày 25.9.2018
Ân Nghĩa Hằng Ngày - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 3.11.2018 )

Ân Nghĩa Hằng Ngày – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hồng Ân (Melbourne) ngày 3.11.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 67 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 11.8.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 67 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 11-08-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 66 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 28.7.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 66 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 28-07-2018
Tám Không Của Người Tu Phần 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Tây Thiên , Ngày 6.8.2018 )

Tám Không Của Người Tu Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên, ngày 6.8.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 65 -Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 21.7.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 65 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 21-07-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 64 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 7.7.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 64 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 7.7.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 63 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 9.6.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 63 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9.6.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 62 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 9.6.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 62 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9.6.2018
Thiền Chỉ Và Thiền Quán - Thầy Thích Pháp Hòa ( ĐT Giác Ngộ , Ngày 26.9.2018 )

Thiền Chỉ Và Thiền Quán – Thích Pháp Hòa

Giảng tại đạo tràng Giác Ngộ, Ngày 26.9.2018 
Bồ Tát Tại Gia Phần 61 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 5.5.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 61 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 5.5.2018
Hướng Đẹp - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 23.9.2018 )

Hướng Đẹp – Thích Pháp Hòa

Giảng tịa chùa Linh Sơn (Warren, MI) ngày 23.9.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 60 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 5.5.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 60 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 5.5.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 59 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 1.4.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 59 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 1.4.2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 58 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 31.3.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 58 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 31.3.2018