Tối ngày 12/4/Quý Mão, BTS GHPGVN huyện Bình Chánh long trọng tổ chức buổi diễu hành xe hoa để chào mừng đại lễ Phật đản PL. 2567 và tưởng niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
 
Tham dự đoàn diễu hành có sự chứng minh của Chư Tôn Đức trong BTS PG huyện Bình Chánh, chư Tăng Ni trên địa bàn và đông đảo phật tử khắp nơi.
 
Theo lộ trình di chuyển đã ấn định, đoàn xe hoa sẽ khởi hành tại chùa Tam Bửu (văn phòng BTS PG huyện) và kết thúc tại lễ đài Tu Viện Tường Vân. Tại mỗi nơi đoàn diễu hành đi qua đều được phật tử ở các tự viện vẫy cờ để chào mừng trên tinh thần hỷ lạc. Tất cả cùng chung tâm thành hướng về ngày khánh đản của bậc trí tuệ toàn giác.
 
Sau đây là một số hình ảnh:

dieu hanh xe hoa (1) dieu hanh xe hoa (2) dieu hanh xe hoa (3)

dieu hanh xe hoa (128) dieu hanh xe hoa (4)

dieu hanh xe hoa (10)

dieu hanh xe hoa (127)

dieu hanh xe hoa (12) dieu hanh xe hoa (5) dieu hanh xe hoa (6)  dieu hanh xe hoa (8) dieu hanh xe hoa (9)  dieu hanh xe hoa (10 1)

dieu hanh xe hoa (18) dieu hanh xe hoa (11)  dieu hanh xe hoa (14) dieu hanh xe hoa (15) dieu hanh xe hoa (15 1) dieu hanh xe hoa (16) dieu hanh xe hoa (17)  dieu hanh xe hoa (18 1) dieu hanh xe hoa (19) dieu hanh xe hoa (21) dieu hanh xe hoa (23) dieu hanh xe hoa (24) dieu hanh xe hoa (25) dieu hanh xe hoa (26) dieu hanh xe hoa (27) dieu hanh xe hoa (28) dieu hanh xe hoa (29) dieu hanh xe hoa (30) dieu hanh xe hoa (31) dieu hanh xe hoa (32) dieu hanh xe hoa (33) dieu hanh xe hoa (34) dieu hanh xe hoa (35 1) dieu hanh xe hoa (36) dieu hanh xe hoa (37) dieu hanh xe hoa (38) dieu hanh xe hoa (39) dieu hanh xe hoa (40) dieu hanh xe hoa (41) dieu hanh xe hoa (42) dieu hanh xe hoa (43) dieu hanh xe hoa (44) dieu hanh xe hoa (45) dieu hanh xe hoa (46) dieu hanh xe hoa (47) dieu hanh xe hoa (48) dieu hanh xe hoa (49) dieu hanh xe hoa (50) dieu hanh xe hoa (51) dieu hanh xe hoa (52) dieu hanh xe hoa (53) dieu hanh xe hoa (54) dieu hanh xe hoa (55) dieu hanh xe hoa (56) dieu hanh xe hoa (57) dieu hanh xe hoa (58) dieu hanh xe hoa (59) dieu hanh xe hoa (60) dieu hanh xe hoa (61) dieu hanh xe hoa (62) dieu hanh xe hoa (63) dieu hanh xe hoa (64) dieu hanh xe hoa (65) dieu hanh xe hoa (66) dieu hanh xe hoa (67) dieu hanh xe hoa (68) dieu hanh xe hoa (69) dieu hanh xe hoa (70) dieu hanh xe hoa (71) dieu hanh xe hoa (72) dieu hanh xe hoa (73) dieu hanh xe hoa (74) dieu hanh xe hoa (75) dieu hanh xe hoa (76) dieu hanh xe hoa (77) dieu hanh xe hoa (78) dieu hanh xe hoa (79) dieu hanh xe hoa (80) dieu hanh xe hoa (81) dieu hanh xe hoa (82) dieu hanh xe hoa (83) dieu hanh xe hoa (84) dieu hanh xe hoa (85) dieu hanh xe hoa (86) dieu hanh xe hoa (87) dieu hanh xe hoa (88) dieu hanh xe hoa (89) dieu hanh xe hoa (90) dieu hanh xe hoa (91) dieu hanh xe hoa (92) dieu hanh xe hoa (93) dieu hanh xe hoa (94) dieu hanh xe hoa (96) dieu hanh xe hoa (97) dieu hanh xe hoa (98) dieu hanh xe hoa (99) dieu hanh xe hoa (100) dieu hanh xe hoa (101) dieu hanh xe hoa (102) dieu hanh xe hoa (103) dieu hanh xe hoa (104) dieu hanh xe hoa (105) dieu hanh xe hoa (106) dieu hanh xe hoa (107) dieu hanh xe hoa (108) dieu hanh xe hoa (109) dieu hanh xe hoa (110) dieu hanh xe hoa (111) dieu hanh xe hoa (112) dieu hanh xe hoa (113) dieu hanh xe hoa (114) dieu hanh xe hoa (115) dieu hanh xe hoa (116) dieu hanh xe hoa (117) dieu hanh xe hoa (118) dieu hanh xe hoa (119) dieu hanh xe hoa (120) dieu hanh xe hoa (121) dieu hanh xe hoa (122) dieu hanh xe hoa (124) dieu hanh xe hoa (125) dieu hanh xe hoa (126)   dieu hanh xe hoa (129)  dieu hanh xe hoa (131)

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: PPUD