Tối ngày, 29-05- Kỷ hợi, các Phật tử đã huân tập về Tu Viện Tường Vân để tham dự Buổi Sám Hối định kỳ hàng tháng.

Đúng 19h, toàn thể đại chúng đã vân tập trang nghiêm nơi chánh điện và giảng đường, cung nghinh ĐĐ. Thích Tâm Hiển quang lâm pháp tòa

Đại Đức Thích Tâm Hiển

Nhân buổi sám hối, Thầy giảng về đề tài ” Tiền có mua được tất cả không

Trong bài giảng,Thầy phân tích những tác hại mà tiền mang lại trong đời sống hằng ngày của chúng ta ,để từ đó hiểu và áp dụng lời Phật dạy mà chuyển hóa,thoát khỏi nỗi khổ niềm đau.

Ngay sau thời pháp thoại,vào 20h, buổi lễ sám hối diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của chư tôn đức tăng và Phật tử tu viện Tường Vân.