Sáng ngày,03-06-2019 (01-05-Kỷ Hợi), Thầy Tâm Hiển và các Phật tử đã viếng thăm, cúng dường trường hạ Chùa Nhị Mỹ, ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và trường hạ Ni – Chùa Long An.


Thay mặt ban tổ chức, Đại Đức Thích Tâm Đạo đã chào hỏi và tiếp đón Quỹ Từ Thện.

Đại diện cho các Phật tử ,PT Tâm Thiện đã dâng lên lời tác bạch.
Trong bầu không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị. Hơn 60 vị thầy đang nhiếp tâm chú nguyện chứng minh cho buổi cúng dường.

Cúng dường trường hạ chùa Long An – Vĩnh Long

Bài liên quan