BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng kính gửi đến quý độc giả và Phật tử gần xa Chương trình tu học năm Bính Thân 2016 của Tu Viện Tường Vân.

Chương trình tu học năm Bính Thân 2016 tại Tu Viện Tường Vân

Bài liên quan