Suốt một tuần qua, chư tăng và Phật tử tại Tu Viện Tường Vân đã hăng say cùng nhau dựng lễ đài, các cờ treo Phật giáo, băng rôn, biểu ngữ, đèn hoa và thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni để đón chào ngày Đản Sinh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Theo đó, Đại Lễ Phật Đản tại Tu Viện Tường Vân sẽ diễn ra vào ngày 15.4 AL (Xem chi tiết Chương trình chi tiết Đại Lễ Phật Đản)

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị ghi nhận được
Bài liên quan