Untitled 1
Chiều ngày 13/10/2020, dưới sự chủ trì của thượng tọa Thích Phước Tiến – Trụ trì kiêm Chủ tịch Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân (gọi tắt là Quỹ), các thành viên Hội Đồng Quản lý & Ban điều hành Quỹ đã tổ chức cuộc họp khẩn kế hoạch cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt miền Trung.

Sau phần phát biểu của thượng toa trụ trì, tiếp đến PT. Tường Duyên – Phó Chủ tịch Quỹ đã báo cáo khái quát về kết quả của chuyến từ thiện Tây Nguyên vừa qua. Đồng thời cũng trình bày những hoạt động cho các chương trình từ thiện tiếp theo đã được hội đồng xét duyệt, sẽ được thực hiện cho đến cuối năm 2020.

Sau đó, Quỹ đã bắt đầu cùng thảo luận, lên kế hoạch dự kiến cho chuyến cứu trợ miền Trung sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới.

Đúc kết phiên họp, Thượng Tọa đã tán thán tinh thần làm việc hy sinh chịu khó của các thành viên. Mặc dầu trong hoàn cảnh kinh tế cuộc sống đang gặp nhiều sự khó khăn nhưng các thành viên đã phát thiện tâm hưởng ứng hết lòng với những gì mà Thầy đã đề xuất. Mọi người đã rất vui và hạnh phúc cho thành quả đóng góp trong phiên họp này. 

Thượng tọa tin tưởng Quỹ sẽ thực hiện một chuyến thiện nguyện miền Trung thành công tốt đẹp, góp phần nhỏ chia sẻ nỗi đau và mất mát của quý bà con đang gặp khó khăn vùng bão lũ.

Bài liên quan