Tối ngày 14.07.Kỷ Hợi, đông đảo Phật tử đã có mặt rất sớm tại khuôn viên Tu Viện Tường Vân để tham dự buổi pháp thoại và tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu.

18h30: Đạo tràng ở các giảng đường trang nghiêm để cung đón ĐĐ. Thích Phước Tiến quang lâm pháp tòa.

Nhân mùa Vu Lan, Thầy đã chia sẻ đề tài “Không biết ân nghĩa sao xứng đáng làm người?”

Trong bài pháp thoại, Thầy đã nêu lên bốn trọng ân mà chúng ta, dù sống trong thời đại nào cần phải ghi nhớ, đặc biệt Thầy nhấn mạnh về ơn cha mẹ và ơn quốc gia.

Nếu một người phũ bỏ hết ân nghĩa thì người đó sẽ luôn gặp thất bại trong cuộc sống. Vì thế, Thầy cũng khuyên các bậc cha mẹ, ông bà luôn giáo dục tốt con cháu của mình về tứ trọng ơn này.

20h00: Chư tăng và các Phật tử tụng kinh Vu Lan-Báo Hiếu để tự nhắc lại công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Phật tử thính pháp tại giảng đường

Đại Đức trụ trì chia sẻ đề tài: Không biết ân nghĩa sao xứng đáng làm người?

Chư tăng và các Phật tử tụng kinh Vu Lan-Báo Hiếu để tự nhắc lại công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Bài liên quan