Dạy con tạo phước như thế nào?Dạy con tạo phước như thế nào?Hậu quả của việc không dạy đạo đức cho con trẻ? Hiểu được tầm quan trọng của phước đức, chúng ta mới biết được rằng nhờ có phước đức mà chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, an lạc.
Chúng ta mới biết rằng nên tạo phước, và nếu thương yêu con cái, những bậc cha mẹ cũng nên dạy con tạo phước bằng cách bố thí, cúng dường, dạy con cái đạo đức, hiếu thảo, nhân quả… Nếu không, thì sau này con cái lớn lên, chúng sẽ không đối xử tốt với cha mẹ, vì ngày xưa cha mẹ đã không dạy chúng đạo đức…Mời quý vị nghe video.
Trích bài giảng “Tầm Quan Trọng Của Phước Đức” – Thầy Thích Phước Tiến

Đưa Phật pháp vào trường học