Sáng 14.07.2020 (nhằm 24.05. Canh Tý), nhân mùa An cư Kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân, gia đình phật tử Tường An – Khách Sạn Angella (Nha Trang) đã phát tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, nhằm vun bồi hạnh lành và hộ trì chư Tăng tu tập trong ba tháng được thành tựu viên mãn.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Như Tín, HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Thiện Tánh, chư Tôn Đức BTS PG TP. HCM; Ban chức sự hạ trường; quý Giáo thọ sư; cùng chư Tăng tại trường hạ Tu Viện Tường Vân, Thiền Viện Thiên Phước, chư Ni trường hạ chùa Liên Hoa.

Dưới màu huỳnh y giải thoát, phật tử Tường An đại diện gia đình, thành kính dâng lời tác bạch cúng dường lên nhị bộ Tăng già.

Tiếp đến, HT. Thích Như Tín đãi lao cho chư Tôn Đức có đôi lời đạo từ thọ nhận phẩm vật cúng dường.

Để cho buổi lễ được thành tựu như pháp, chư Tôn Đức Tăng Ni cùng hòa âm thánh hiệu đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhất tâm chú nguyện trong nghi thức trai đường trang nghiêm, thanh tịnh.

Được biết trước đó, lễ phóng sanh 3.6 tấn cá đã diễn ra với niềm hoan hỷ, dung hòa năng lượng từ bi với lời nguyện cầu sức khỏe tăng long, bồ đề tâm tăng trưởng.

Sau đây là một số hình ảnh: