Nhằm tỏ lòng tri ân và báo ân thâm tình của ân sư, vuông tròn hiếu sự, trong 02 ngày 15&16.06.Kỷ Hợi, môn đồ pháp quyến từ mọi nơi đã vân tập về chùa Nhị Mỹ (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), thành tâm tổ chức lễ kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại, nguyên chánh đại diện Phật giáo huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), trụ trì chùa Nhị Mỹ.

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 1

Sinh thời, cố HT. Thích Phước Đại là một bậc khiêm cung, sống đời bình dị, đã có nhiều công sức đóng góp cho việc phát triển công tác Phật sự huyện Trà Ôn nói riêng và Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nói chung.

Ngày 15.06.Kỷ Hợi

Từ rất sớm, các Phật tử Tu Viện Tường Vân và chùa Nhị Mỹ cùng bà con miền sông nước đã cùng nhau trở về chùa Nhị Mỹ để thực hiện các công tác chẩn bị cho lễ một cách chu đáo và kỹ càng.

Vào lúc 19h00: Thầy Thích Phước Tiến quang lâm pháp tòa, chủ trì thời pháp thoại với đề tài “Chỉ có thể là cha mẹ”

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 2

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 3

Trong bài giảng, Thầy nhắc đến công lao nuôi dưỡng của cha mẹ và nhấn mạnh chỉ có đấng sinh thành mới vì chúng ta mà làm được những việc khó làm nhất trên đời.

Do đó, đạo hiếu chính là thước đo giá trị của con người, người có hiếu tâm sẽ luôn có cuộc sống hạnh phúc, an vui, vững bền.

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 4

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 5

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 6 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 7

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 8 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 9 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 10 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 11 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 12 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 13 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 14 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 15 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 16

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 17

Sau thời pháp thoại là khóa lễ kỳ siêu. Chư tôn đức tăng ni, Phật tử cùng đọc tụng kinh A Di Đà để hồi hướng công đức cho giác linh của cố Hòa Thượng.

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 18

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 19

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 20

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 21 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 22

Ngày 16.06.Kỷ Hợi

Sáng ngày 16.06, BTC đã cung đón sự hiện diện của HT Thích Như Tước (UVHĐTS, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long), HT Thích Phước Tú (chứng minh BTS Phật giáo Vĩnh Long), HT Thích Phước Tâm, TT Thích Phước Hạnh (phó trưởng Ban trị sự PG vĩnh long) cùng chư tôn đức tăng ni quang lâm và nhiều phái đoàn Phật tử nhiều tỉnh thành, chính quyền xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn về tham dự Lễ Húy Nhật

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 23 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 24 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 25 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 26 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 27 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 28 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 29

9h00: Chư tôn đức tăng – ni, Phật tử quang lâm chánh điện chùa Nhị Mỹ thực hiện khóa lễ cúng ngọ và thắp hương tưởng niệm.

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 30 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 31

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 32 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 33

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 34

Vào lúc 10h, nghi thức cung tiến giác linh cố HT. Thích Phước Đại diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của tất cả môn đồ, thân bằng quyến thuộc và Phật tử.

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 35 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 36 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 37 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 38 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 39 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 40 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 41 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 42 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 43

10h30, Thầy Thích Phước Tiến, đại diện môn đồ pháp quyến cùng quý nam nữ Phật tử tác pháp cúng dường trai tăng.

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 44

Trong lời tác bạch, với tấm lòng kính trọng vô vàn đối với ân sư, Thầy đã thành tâm dâng những lời tri ân sâu sắc và tưởng nhớ về một đời thanh tu, sống bình dị của Ngài.

Nhân dịp này, Giáo Hội Phật Giáo VN tỉnh Vĩnh Long đã tấn phong Cố Thượng Tọa Thích Phước Đại lên giáo phẩm Hòa Thượng khi xét về sự đức độ và tâm hi sinh của Ngài dành cho đạo pháp khi còn sinh thời.

Đáp lời, sư phụ Thích Phước Tiến đã xúc động phát biểu lời tri ân đến chư tôn đức tăng, ni, Phật tử gần xa đã về tham dự lễ.

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 45 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 46 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 47 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 48 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 49 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 50 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 51 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 52 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 53 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 54 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 55 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 56 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 57 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 58 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 59 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 60 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 61 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 62 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 63 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 64 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 65 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 66 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 67

Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 68 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 69 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 70 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 71 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 72 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 73 Kỷ niệm 12 năm ngày viên tịch cố Hòa Thượng Ân Sư Thích Phước Đại 74