Sáng ngày 06-06-2020 (15-04 (nhuần) Canh Tý), khóa lễ Bố Tát thính giới đầu tiên trong mùa An cư Kiết hạ, được tổ chức trang nghiêm tại trường hạ Tu Viện Tường Vân, với sự tham dự của toàn thể chư Tôn Đức và chư Tăng trực thuộc huyện Bình Chánh.

Y cứ truyền thống giới luật, trong ba tháng an cư, mỗi nữa tháng tất cả chư Tăng cùng tập trung một trú xứ để Bố Tát tụng giới, nhằm trùng tuyên lại những lời huấn thị mà Đức Phật đã chế định. Thông qua đó, việc thính giới có hiệu năng trưởng dưỡng chí nguyện xuất gia, gắn kết sự hòa hợp của Tăng đoàn, thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới, Định, Tuệ.

Đúng 09h00, Thanh âm chuông trống Bát Nhã cất vang, cung nghinh chư Tôn Đức Tăng quang lâm chánh điện thuyết giới Bố Tát.

Trưa cùng ngày, nhóm Phật tử thành viên Quỹ từ thiện Tu viện Tường Vân đã phát tâm cúng dường trai tăng, nguyện cầu phúc thọ tăng long, gia đình an vui hạnh phúc.

 

Sau đây là một số hình ảnh


Tác pháp cúng dường

Bài liên quan