TVTV – Sáng ngày 17-06-2019 (nhằm 15-05-Kỷ Hợi) toàn thể Chư Tôn Đức và chư Tăng trực thuộc Huyện Bình Chánh đều tập trung về trường hạ Tu Viện Tường Vân tham gia lễ Bố-Tát thường kỳ trong mùa an cư.

Theo truyền thống của Phật giáo, vào mùa An cư kiết hạ (ACKH), cứ mỗi nửa tháng, tất cả chư Tăng đều phải tập trung về một trú xứ để cùng chung Bố-Tát – tụng giới. Theo lệ đó, chư Tăng huyện Bình Chánh dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo an cư thành phố, cũng đều nghiêm túc thực hiện mỗi năm vào mùa an cư.

Sau lễ Bố-Tát, Chư Tôn Đức ban chức sự trường hạ có buổi họp chúng để đôn đốc, nhắc nhở chư Tăng nói chung và hành giả an cư nói riêng, tinh tấn thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu hành trong thời điểm an cư.

Trưa cùng ngày, được sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Tâm Hiển, Phật tử Huệ Hảo đại diện Ban Hướng Dẫn khóa tu Một Ngày An Lạc cùng quý Phật tử của tu viện dâng lên lời tác bạch cúng dường trai tăng, kỳ nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

  Được biết trước đó, tối ngày 14-05-ÂL, lễ sám hối thường kỳ, Đại đức Thích Chơn Lợi cũng có buổi thuyết Pháp tại đạo tràng Tu viện Tường Vân.

Sau đây xin giới thiệu đến quý vị hình ảnh buổi lễ:

Lễ sám hối

Đại Đức Thích Chơn Lợi có buổi chia sẻ cùng quý Phật tử.Lễ Bố Tát
Tác pháp cúng dường


Bài liên quan