Hôm qua 02.06.2019 (nhằm ngày 29.04. Kỷ Hợi), Lễ Bố Tát lần đầu tiên trong kỳ An Cư Kiết Hạ được diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm, thanh tịnh tại Tu Viện Tường Vân với sự tham dự của 128 hành giả an cư, trong đó có 50 hành giả nội thiền và 78 hành giả ngoại thiền.

Nghi thức cử hành lễ Bố Tát diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

ĐĐ.Thích An Bình – Quản chúng Tu Viện Tường Vân tác bạch thông kiểm số chúng.

Nhân dịp này, lễ cúng dường trai tăng đã diễn ra long trọng do các Phật tử phát tâm.

PT Tâm Thiện đại diện Phật tử dâng lên tác bạch cúng dường

Buổi cúng dường được diễn ra với sự thành tâm chú nguyện của Chư Tôn Đức. 

 

Bài liên quan