TVTV – Sáng ngày 02-07-2019 (nhằm 30-05-Kỷ Hợi) toàn thể Chư Tôn Đức và chư Tăng trực thuộc Huyện Bình Chánh đều tập trung về trường hạ Tu Viện Tường Vân tham gia lễ Bố-Tát thường kỳ trong mùa an cư.

Ngược dòng lịch sử, lễ Bố Tát đã có mặt khi Phật còn tại thế. Chiếu theo lời thỉnh cầu của vua Tần Bà Sa La, Đức Phật chấp thuận cho chúng Tỳ-kheo cùng sống trong một vùng phải tập họp lại một chỗ gọi là giới trường vào ngày trăng tròn và ngày đầu trăng để thuyết giới( tức ngày 15 và 30 ÂL của tháng, trừ tháng thiếu), đọc giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa.Từ lẽ đó, chư Tăng huyện Bình Chánh cứ mỗi tháng hai lần đều quy tụ về điểm An Cư Tu Viện Tường Vân để tham dự lễ Bố Tát.

HT. Thích Thiện Lạc đọc giới bổn


Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm Đại Hùng Phật Điện để thuyết giới.

“Đạo Pháp trường tồn do Tăng Ni hoằng hoá

Thiền môn hưng thạnh bởi đàn việt phát tâm”

Dịp này, được sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Tâm Tuệ, gia đình Phật tử Tường Duyên, cùng quý Phật tử của tu viện dâng lên lời tác bạch cúng dường trai tăng.

Phật tử Tường Duyên đọc văn tác bạchDưới đây là toàn bộ khung cảnh trang nghiêm của buổi lễ cúng dường.


Bài liên quan