Sáng ngày 03.06.2020 (12.04 nhuần.Canh Tý), Chư Tôn Đức BTS GHPGVN huyện Bình Chánh đã tổ chức lễ đối thú An cư Kiết hạ PL. 2564 – DL. 2020 tại Tu viện Tường Vân, với sự tham dự của 120 hành giả, trong đó 35 hành giả nội thiền và 85 hành giả ngoại thiền.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Thiện Bửu, HT. Thích Thiện Từ – đồng chứng minh BTS PG H. Bình Chánh; HT. Thích Thiện Lạc – Trưởng BTS PG H. Bình Chánh, Thiền Chủ trường hạ; TT. Thích Huệ Minh – Phó Ban TT BTS PG H. Bình Chánh, Phó Thiền Chủ; TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu viện Tường Vân, Hóa Chủ; cùng chư Tăng hành giả an cư.

08h00, Trang nghiêm cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh tiến hành lễ tác pháp An cư.

Theo thông lệ hằng năm, cứ vào mùa mưa, các hàng đệ tử xuất gia vân tập lại một trú xứ tiến tu đạo lực. An cư Kiết hạ là khoảng thời gian trọng yếu, để các hành giả trở về với nguồn tâm của chính mình, phản vọng hoàn chơn hay bội trần hiệp giác. Trong quá trình tu học, chính việc sống khép mình trong khuôn khổ thanh cao và sự trải nghiệm tâm linh, tạo năng lượng thẩm thấu được tinh hoa trong giáo điển Phật đà, nhằm phát huy sức mạnh nội tại, trưởng dưỡng đạo tâm khai nguồn tuệ giác.  

Buổi lễ kết thúc lúc 9h30 cùng ngày, trong không khí thanh tịnh, hòa hợp của chư Tăng huyện Bình Chánh.