Tối ngày 08/12/ Kỷ Hợi, quý Phật tử  gần xa đã trở về Tu Viện Tường Vân thính pháp và tham dự buổi lễ Phật Thành Đạo.

Vào lúc 19h  đại chúng  đã trang nghiêm cung đón Đại Đức Thích Phước Tiến – Trụ Trì Tu Viện Tường Vân quang lâm giảng đường và có buổi thuyết giảng với đề tài: Ý nghĩa Phật Thành đạo.

Thông qua bài pháp, Thầy trụ trì đã nhắc lại những hành trạng gian khổ của đức Thế Tôn trên con đường tìm cầu chân lý giải thoát. Do vậy, ngày thành đạo của Đức Phật có thể nói đã trở thành một sự kiện vĩ đại đánh dấu cho bước ngoặt ra đời của Đạo Phật.

Cũng vào thời khắc tĩnh lặng đó, toàn thể đạo tràng đã lắng đọng tâm tư cùng nhau trải nghiệm thiền tập.

Sau thời pháp thoại, buổi lễ tụng Kinh Chuyển Pháp Luân đã được diễn ra dưới sự tham dự của chư tăng và Phật Tử trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh.

Sau đây là một số hình ảnh:

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ với quý Phật tử qua đề tài: Ý nghĩa Phật Thành đạo.

Toàn thể đạo tràng đã lắng đọng tâm tư cùng nhau trải nghiệm thiền tập.

Thời khóa tụng Kinh chuyển Pháp Luân

Bài liên quan