Tối 14.8.Kỷ Hợi (nhằm ngày 12.9.2019), nhiều Phật tử đã trở về Tu Viện Tường Vân để tham gia Lễ Sám Hối thường kỳ.

Đúng 19h, toàn thể đại chúng đã hội tụ trang nghiêm nơi giảng đường, cung nghinh Đại Đức Thích Tâm Hiển quang lâm pháp tòa.

Với đề tài “Tứ Nhiếp Pháp”, Thầy đã nhắc lại 4 cách sống để tạo thiện cảm với mọi người, cũng như gieo trồng và nuôi dưỡng hạt giống thiện lành trong tâm của chính mình, đó là: Bố thí – Ái ngữ – Lợi hành – Đồng sự

Ngay sau thời pháp thoại, vào 20h, buổi lễ sám hối diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của chư tôn đức tăng và Phật tử tu viện Tường Vân.

Bài liên quan