Tối qua, ngày 14.03.Kỷ Hợi, các Phật tử đã trở về Tu Viện Tường Vân để tham gia Lễ Sám Hối thường kỳ.

Đúng 19h, toàn thể đại chúng đã vân tập trang nghiêm nơi chánh điện và giảng đường, cung nghinh ĐĐ. Thích Tâm Hậu quang lâm pháp tòa.

Nhân buổi sám hối, Thầy giảng về đề tài “Giá trị lời Phật dạy trong đời sống hằng ngày”

Đại Đức Thích Tâm Hậu

Trong bài giảng, Thầy nêu ra ba giá trị chính đó là: hướng thiện, hướng thượng và hướng giải thoát. Điều này, những người học Phật tinh tấn và ứng dụng lời Phật dạy hằng ngày sẽ cảm nhận được sự chuyển hóa trong tâm mình.

Ngay sau thời pháp thoại, vào 20h, buổi lễ sám hối diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của chư tôn đức tăng và Phật tử tu viện Tường Vân.

Bài liên quan