Sáng ngày 19/08/2021 (nhằm 12/07/Tân Sửu), tại tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ Tu Viện Tường Vân, chư hành giả nội thiền đã tác pháp Tự tứ mãn hạ PL – 2565.

Lễ Tự tứ: Tiếng Phạn là Pravàrana, dịch âm là Bát Hòa La, dịch nghĩa là Tự tứ hay Tùy ý. Sau ba tháng tu học, chư hành giả phát khởi lòng sám hối và cầu thỉnh chư Tôn Đức từ bi chỉ dạy những lỗi lầm đã phạm, từ đó tăng trưởng hạnh lành, tạo sức mạnh hòa hợp tăng đoàn. Chính vì vậy, ngày Tự tứ còn được gọi là ngày Phật hoan hỷ.

Dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Lạc – Trưởng BTS PG huyện Bình Chánh, Thiền Chủ trường hạ; TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân, Hóa Chủ trường hạ, chư Tôn Đức Tăng đã niêm hương bạch Phật và tuần tự tác pháp trong sự thanh tịnh, viên dung.

Sau cùng là hồi hướng và kết thúc trong niềm hỷ lạc của chư hành giả tăng thêm hạ lạp, sống tĩnh thức theo lời Phật dạy.

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thanh 

Bài liên quan