Trong 2 ngày (29–30/7/Tân Sửu), chư Tăng Tu Viện Tường Vân đã trang nghiêm thiết lễ trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện theo hình thức Livestream để cầu siêu cho nạn nhân qua đời vì dịch Covid-19, hương linh Phật tử được phụng thờ tại Vãng sanh đường của bổn tự và các anh hùng chiến sĩ nhân ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

3 2 1

Đức Địa Tạng Vương là vị Bồ Tát giáo chủ cõi u minh, Ngài đã phát đại hạnh nguyện cứu độ tất cả chúng sanh trong chốn địa ngục khổ đau, những hương linh vất vưỡng khi nghe được danh hiệu Ngài đều được siêu sanh thoát hóa, vĩnh kiếp không còn đọa lạc trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Theo chương trình, TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân cùng chư Tăng nội tự đã niêm hương bạch Phật và khai đàn tụng Kinh Địa Tạng.

4 2 1

Áng hương trầm quyện tỏa mang theo lời kinh nguyện cầu chí thành đến chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh mong nhờ Phật lực quang giáng đạo tràng, chứng minh pháp sự.

Trong không khí thiêng liêng với rất đông thiện nam tín nữ cùng tham gia hành lễ Online, những lời kinh thanh thoát vang vọng mang năng lượng từ bi đến cùng khắp pháp giới khiến âm siêu dương thới. Nhân đó, ĐĐ. Thích Tâm Tuệ đã khai Cam Lồ Vô Giá Thực cúng thí cho các hương linh đều được no đủ và sung túc.

6 1

Kết thúc khóa lễ, đại chúng đồng tụng thần chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn, nguyện cho chư hương linh tội chướng tiêu trừ, sớm thoát u minh, siêu sinh tịnh độ.

Cũng theo đó, tối ngày 29/07, TT. Thích Phước Tiến đã buổi chia sẻ pháp thoại trực tuyến với đề tài:Có Mối Liên Hệ Nào Giữa Người Chết Với Người Sống Không?”. Sau thời pháp thoại, buổi lễ sám hối Hồng Danh được diễn ra trang nghiêm ấm áp.

Sau đây là một số hình ảnh:

Trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

44

6

 Hương linh Phật tử được phụng thờ tại Vãng sanh đường của bổn tự 

8

11 1 1

Trai Đàn Kỳ Siêu Bạt Độ

Tin: Tâm Lợi–Ảnh: Tâm Thanh.

Bài liên quan