Vào lúc 8h00 sáng ngày 10.08.2019 (nhằm ngày 10.07.Kỷ Hợi), chư tôn đức BTS GHPGVN huyện Bình Chánh cùng chư hành giả an cư tại chỗ và các tự viện lân cận đã trở về Tu Viện Tường Vân để tham dự Lễ Tự Tứ và Đại Lễ Dâng Pháp Y công đức nhân mùa An Cư Kiết Hạ 2019.

Theo truyền thống của Phật giáo, sau ba tháng an cư, chư tăng – ni phải tiến hành buổi Lễ Tự Tứ.

Trong buổi lễ này, hành giả an cư kiết hạ sẽ thỉnh cầu các huynh đệ đồng tu, nếu thấy hoặc biết những khuyết điểm của mình trong quá trình tu tập, sẽ hoan hỷ chia sẻ, chỉ bảo trước đại chúng, để vị ấy nhận ra sự thiếu sót mà sám hối và sửa chữa, nhằm hoàn thiện bản thân và tiến bộ hơn trên con đường tu tập.

9h30: nghi thức dâng lễ cúng dường chư tăng nhân ngày mãn hạ được diễn ra trang nghiêm tại hai giảng đường chính của TVTV.

HT.Thích Nhật Hỷ – Ủy Viên HĐTS TWGHPGVN, Trưởng Ban Hoằng Pháp Thành Phố ban bố đạo từ, tán thán về thành quả của chư hành giả đã đạt được trong ba tháng an cư kiết hạ, ca ngợi về công đức cúng dường trong ngày Tự Tứ và sách tấn tinh thần tu học của các Phật tử.

10h00: Với sự phát tâm cúng dường Pháp Y của quý Phật tử, Tu Viện Tường Vân đã tổ chức Đại Lễ dâng Pháp Y công đức cho 370 chư tôn đức tăng, ni tại tổ đường nhằm tạo phúc duyên lành cho quý Phật tử hồi hướng đến ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc hiện tiền cũng như quá vãng đều được nhiều lợi lạc.

Phật tử Tường Duyên – đại diện hàng Phật tử dâng Y tác bạch cúng dường. Sau nghi thức cúng quả đường, hàng Phật tử lần lượt cúng dường Pháp Y trong sự trang nghiêm và thanh tịnh.

Lễ Tự Tứ và Dâng Pháp Y công đức thành tựu viên mãn vào lúc 11h30’ trong niềm hỷ lạc vô biên của chư tôn đức tăng ni và Phật tử.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Lễ Tự Tứ

Chư Tôn Đức chứng minh lễ cúng dường chư tăng nhân ngày mãn hạ

HT. Thích Nhật Hỷ ban bố đạo từ, tán thán về thành quả của chư hành giả đã đạt được trong ba tháng an cư kiết hạ

Nghi thức dâng lễ cúng dường chư tăng, ni nhân ngày mãn hạ

ĐẠI LỄ DÂNG PHÁP Y CÔNG ĐỨC cho 300 chư tôn đức Tăng – Ni tại tổ đường TVTV

Phật tử Tường Duyên – đại diện hàng Phật tử dâng Y tác bạch cúng dường