Sáng ngày 30.08.2020 (12.07.Canh Tý), trường hạ Tu Viện Tường Vân trang nghiêm tổ chức lễ Tự Tứ, Tạ Pháp và Khánh Tuế chư Tôn Đức, kết thúc khóa An cư kiết Hạ PL.2564. 

Đại diện hành giả an cư kính dâng lời tri ân lên chư Tôn Đức, đã tạo điều kiện thắng duyên để tu tập trong ba tháng mùa hạ.

Trước bối cảnh dịch Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp trong cộng đồng, cho nên lễ Tự Tứ năm nay chỉ cử hành trong phạm vi nội bộ, trang nghiêm đúng pháp, dưới sự chứng minh của chư Tôn Đức BTS PG huyện Bình Chánh, Ban chức sự trường hạ, cùng chư hành giả nội thiền.

Pháp Tự Tứ được thực hiện vào ngày cuối cùng của ba tháng an cư, hành giả cầu thỉnh chư Tỳ kheo đồng tu chỉ lỗi, khuyên nhủ để nhận ra sự thiếu sót, sai lầm mà sám hối, nhằm tăng trưởng hạnh lành, thăng hoa trên con đường tìm cầu tuệ giác.

Trong dịp này, chư hành giả an cư kính dâng lời tri ân lên chư Tôn Đức, đã tạo điều kiện thắng duyên để tu tập trong ba tháng mùa hạ. Tiếp đó, HT. Thích Nhật Hỷ – đại diện thường trực BTS GHPGVN TP. HCM, ban đạo từ tán thán sự nỗ lực tu tập và khuyến tấn chư hành giả tinh tấn trưởng dưỡng công đức, trí tuệ tự thân.

HT. Thích Nhật Hỷ – đại diện thường trực BTS GHPGVN TP. HCM, ban đạo từ tán thán sự nỗ lực tu tập và khuyến tấn chư hành giả tinh tấn trưởng dưỡng công đức, trí tuệ tự thân.

Trong buổi trai đường, phật tử Diệu Thiện – đại diện các Phật tử tác bạch cúng dường, nguyện cầu quốc thới dân an, gia đình hạnh phúc. Thay lời chư Tôn Đức chứng minh, TT. Thích Phước Tiến – Hóa Chủ trường hạ, đã tán dương sự phát tâm và nêu rõ giá trị phước báu thù thắng khi cúng dường chư Tăng sau ba tháng nghiêm trì giới pháp.

Phật tử Diệu Thiện – đại diện các Phật tử tác bạch cúng dường

Chiều cùng ngày, quý phật tử trực thuộc Quỹ từ thiện và Ban hướng dẫn Phật tử Tu Viện Tường vân đã cùng dâng lời tác bạch kính mừng khánh tuế TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân, tăng viên hạ lạp, chúc Thầy thân an tâm lạc, để làm mô phạm cho hàng đệ tử hướng tâm tu học.


Sau đây là một số hình ảnh:

Lễ tự tứ 

Lễ tạ pháp

Đại diện hành giả an cư kính dâng lời tri ân lên chư Tôn Đức, đã tạo điều kiện thắng duyên để tu tập trong ba tháng mùa hạ.


Chư tôn Hòa Thượng tán thán sự nỗ lực tu tập và khuyến tấn chư hành giả tinh tấn trưởng dưỡng công đức, trí tuệ tự thân.

Thay lời chư Tôn Đức chứng minh, TT. Thích Phước Tiến – Hóa Chủ trường hạ, đã tán dương sự phát tâm và nêu rõ giá trị phước báu thù thắng khi cúng dường chư Tăng sau ba tháng nghiêm trì giới pháp.

Đại diện Phật tử tác bạch cúng dường

Quý phật tử trực thuộc Quỹ từ thiện và Ban hướng dẫn Phật tử Tu Viện Tường vân cùng dâng lời tác bạch kính mừng khánh tuế TT. Thích Phước Tiến tăng viên hạ lạp.

Bài liên quan