Nhạc Phật Giáo: Lời Mẹ Ru & Chú Đại Bi
ST: Kim Tuấn, BD: Phi Nhung & Vũ Đoàn Việt Hải

Bài liên quan