BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng trân trọng gởi đến quý độc giả bộ ảnh đẹp kèm những lời Phật dạy về công ơn cha mẹ. Chúc các bạn một mùa Vu Lan hiếu sự vẹn tròn.

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Tin ảnh: P2C Group 

Theo Phật Pháp Ứng Dụng