Nhưng người học Phật pháp sẽ hiểu, không có một thượng đế hay đấng siêu nhiên nào có thể gây nên hạnh phúc hay đau khổ, mà đó là những gì do chúng ta gieo tạo từ nhiều đời nhiều kiếp. Từ kinh nhân quả ba đời, BBT Website phatphapungdung.com đã lồng ghép những hình ảnh sinh động, ý nghĩa. Mời quý độc giả đón xem.

Rằng ai muốn biết nhân xưa.

Xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây.

Muốn biết quả báo sau này.

Xét điều tội phước ta nay đang làm .

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

ảnh: Tâm Thanh

Theo Phật Pháp Ứng Dụng