Bài thuyết pháp 10 Điều Trói Buộc do Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, HCM), nhân mùa Vu Lan 2017

Bài liên quan