Bài pháp thoại 14 Điều Dạy Của Phật do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Tân Long, Dĩ An Bình Dương ngày 27/06/2010, khóa tu 1 ngày an lạc

video