Bài pháp thoại 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà do Thầy Thích Thiện Xuân giảng trong khóa tu Một Ngày An Lac lần 47 tại Tu Viện Linh Thứu

Bài liên quan