Pháp thoại “Ai thật lòng thương ta” do Thượng Tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tịnh Thất Hiền Như (4218 Tyler Ave. El Monte LA 91732 – Hoa Kỳ) ngày 22-11-2019

Download MP3

Bài liên quan