Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019 tại Đài Loan: Ai Xem Tiền Tài Danh Lợi Là Giả Tạm. Thuyết giảng tại chùa Phổ Bi (Đài Bắc – Đài Loan) ngày 03-03-2019

video

Download MP3

Bài liên quan