Bài pháp thoại Ăn Chay do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu 3 ngày an lạc lần thứ 12

video

 

Bài liên quan