Home Authors Posts by Thích Giác Đăng

Thích Giác Đăng

Thích Giác Đăng
59 POSTS

Tiểu sử: Thượng tọa Thích Giác Đăng thế danh Hồ Văn Hiếu sinh năm 1950, quê quán tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thượng tọa xuất gia năm 1977 với Hòa thượng Thích Giác Giới tại Tịnh Xá Ngọc Viên (tỉnh Vĩnh Long).

Hiện Thượng tọa trụ trì Tịnh Xá Ngọc Trung (Tăng) huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ.

Email : sugiacdang2007@yahoo.com - ĐT 0918330335

Pháp thoại mới

Xem nhiều