Home Authors Posts by Thích Hạnh Bình

Thích Hạnh Bình

Thích Hạnh Bình
21 POSTS
Hòa thượng Tiến Sĩ Thích Hạnh Bình - Giám đốc trung tâm Phật học Hán truyền, giảng viên Học viện PGVN tại TP.HCM.

Pháp thoại mới

Xem nhiều