Home Authors Posts by Thích Nguyên Hiền

Thích Nguyên Hiền

Thích Nguyên Hiền
56 POSTS

Thượng tọa Thích Nguyên Hiền là một vị giảng sư khá nổi tiếng trong nước, Thầy còn là giáo thọ của Trường Cao Trung Cấp Phật học Lâm Đồng và Viện Nghiên Cứu Hán Nôm Huệ Quang. Hiện nay Thầy đang trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện (địa chỉ: 250 Phú An - Phú Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng)

Điện thoại: 063 3846056 - Email: vinhminhtuvien@gmail.com

Pháp thoại mới

Xem nhiều