Home Authors Posts by Thích Trí Chơn

Thích Trí Chơn

Thích Trí Chơn
82 POSTS
Thượng Tọa Thích Trí Chơn hiện là Uỷ Viên Hội Đồng Trị Sự, Chánh đại diện Phật giáo Quận 12, Trụ trì Tu viện Khánh An, Q12, Tp. HCM.

Pháp thoại mới

Xem nhiều